نوزده همین روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده

جان جعفر عظیم زاده در خطر جدی قرار دارد ….

—————————————–

jafar-azimzadeh

نوزده همین روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده

اتحادیه آزاد کارگران ایران آدم ربایی نهادهای امنیتی برای انتقال جعفر عظیم زاده به زندان رجایی شهر را قویاً محکوم مینماید و به جامعه اعلام میکند که نهادهای امنیتی قطعاً قصد قتل او را دارند و چنانچه هر اتفاقی برای سلامت جعفر روی دهد یا مستقیماً توسط نهادهای امنیتی صورت گرفته است و یا تحت شرایطی روی داده است که نیروهای امنیتی از قبل برای آن سازماندهی کرده‌اند.

https://t.me/ettehad

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.