«گشایش در حصر»، خرگوشِ برآمده از کلاه انتخابات ۱۴۰۰

همان‌گونه که سید همیشه خندان در آستانه‌ی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان برای چند روز از ممنوع‌التصویری خارج شد و تعدادی از سرشناس‌ترین قاتلین از جمله پورمحمدی، ری‌شهری و دری نجف‌آبادی در لیست اصلاح‌طلبان قرار داد تا به‌خوبی مشخص شود هیچ تضاد بنیان‌کنی میان جناحینِ رژیم در سرکوب خلق برای غارت هرچه بیشتر وجود ندارد. …. (دنباله…)

جعفر امیری: “به جه‌م” – از دفتر مجازی یاد بود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری

مجاور دیوار زندان و در همان محوطه کانتین‌ها, بطول تقریبا ۴ تا ۵ متر و عرض یک متر مقداری ریگ ریخته بودند و دو نفر مرا کشان کشان به آن سو بردند و از من خواستند روی آن‌ها بکمک خودشان بدوم؛ کاری بود ناشدنی و مشکل اما آنان بعنوان بخشی از وظیفه‌شان باید به هر قیمت شده آنرا انجام می‌دادند. ریگ‌ها از خون پاهای شکنجه شدگان قبلی همه سرخ و رنگین شده بودند. این را در چند نوبت که خودم را زمین می‌زدم و حاضر به انجام دستور آنها نمی‌شدم دیدم. آن‌ها هم ول کن نبودند …. (دنباله…)

محمود طوقی: کنکاشی در خوانده ها و شنیده ها – قسمت سوم

هنر آرمان خواه هنر حزبی و ایدئولوژیک نیست. هنر ابزاری هم نیست که بخواهد از هنر بعنوان سکوی پرشی برای این یا آن حزب از آن سود جوید. اما در روزگار فروریختن ارزش ها، آرمانخواهی در هنر در پی آن است تا با معنا بخشی به هنر زمینه های تحولی راستین را برای جماعت خواب زده فراهم کند، شور انقلاب را به شعور اجتماعی فرا برویاند و با رهایی آدمی از تابوی جهل، نفس هشدار دهنده جامعه به خواب رفته باشد. هنر آرمانخواه نمی توان در برابر مسخ و بی ارادگی انسان خاموش بماند و در پی آن است که انسان را بسوی رهایی از هر نوع تابویی هدایت کند. …. (دنباله…)

سه زندانی عرب اهل شوشتر که اخیرا با قرار وثیقه آزاد شدند،بعد از ۱۰ روز مجدداً بازداشت شدند

تا کنون خبر دقیق از محل نگهدارى زندانیان بازگردانده شده در دست نیست وخانواده های آنها از سرنوشت این سه زندانی ودیگر زندانیان اظهار بى اطلاعى کردند. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: چهار دهه آزادی‌ستیزی و زن‌ستیزی حکومت اسلامی ایران!

حکومت اسلامی آن چنان فضای جامعه و حتی درون خانواده را بر زنان تنگ‌تر و خشن‌تر کرده است که حتی اگر زنی به زور مورد تجاوز اطرافیان قرار گیرد جرات بیان آن را ندارد چرا که قوانین حکومت مردسالار و اسلامی هستند و در هر صورت زن محکوم یعنی قربانی تجاوز محکوم است! قتل‌های ناموسی به اندازه عمر نکبت‌بار حکومت اسلامی قدمت دارد که هم‌چنان از میان دختران و زنان قربانی می‌گیرد …. (دنباله…)

بیانیه سندیکای هفت تپه: برای وارد شدن به فاز جدید اعتصاب، شور ومشورت و تصمیم گیری جمعی کارگران هفت تپه ضروری است

کارگران تجربه کرده اند که جز اتکا به نیروی خود، جز اعتماد مابین جمع کارگران و جز متحد شدن بیشتر، نمیتوانند به هیچ نیروی دیگری خارج از خودشان متکی باشند و اعتماد کنند. نباید اجازه داد که سرنوشت کارگران هفت تپه را کسان دیگری بدست بگیرند و ما نظاره گر بوده و چشم امید به تصمیات دیگران که منافع دیگری جز منافع کارگران را نمایندگی میکنند، داشت. …. (دنباله…)

نامه ۳۴۰ تن از ایرانیان آزادیخواه خارج از کشور در همبستگی با نسرین ستوده

پشتیبانی از خواستِ نسرین ستوده برای آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی، در حالی که ده‌ها تن زندانی دیگر با او همگام شده‌اند، و نیز در حالی که ده‌ها زندانی هم اینک زیر شکنجه‌ها‌ی دژخیمانه هستند و حتا در آستانه‌ی اعدام، وظیفه‌ای‌ست فوری در برابر همه‌ی وجدان‌های بیدار و همه‌ی باورمندان به حقوق بشر در ایران و جهان. …. (دنباله…)

نوزده همین روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده

جان جعفر عظیم زاده در خطر جدی قرار دارد …. (دنباله…)

ردپای حسن رعیت در گرانی خودرو

گویا حسن رعیت، دوست و همراه بابک زنجانی، در پرونده اختلالات صنعت خودرو نیز نقش داشته است. …. (دنباله…)

اقتصاد و جامعه‌ی آینده: اقتصاد عدالت‌محور / احمد سیف

مقوله‌ی عدالت و رسیدن به جامعه‌ای که این همه نابرابر نباشد، هم‌چنان هدف مقدس و محترمی است که باید مورد توجه همگان قرار بگیرد. پرسش اساسی این است که چه‌گونه می‌‌‌‌‌توان به چنین جامعه‌ای دست یافت؟ با بضاعت ناچیزی که دارم در این نوشته سعی می‌‌‌‌‌کنم به این پرسش جواب دهم. همین جا بگویم که این پرسش، پرسش بسیار دشواری است و از هر آن کسی که این صفحات را می‌‌‌‌‌خواند تقاضای کمک دارم. لطفاً به آن‌چه که می‌‌‌‌‌نویسم برخورد کنید و نظریات و انتقادات خود را به من خبر بدهد. …. (دنباله…)