تجمع کارگران هفت تپه؛ ۷۸ روز پس از آغاز دور جدید اعتراضات

امروز دوشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، شماری از کارگران مجتمع هفت تپه با تجمع در مقابل فرمانداری، اداره کار و دفتر نماینده شهرستان شوش، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. ….

————————————————–

تجمع کارگران هفت تپه؛ ۷۸ روز پس از آغاز دور جدید اعتراضات

5055

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.