٣,۵ ‌میلیون روستایی در آستانه مهاجرت به شهرها به دلیل بی‌آبی

نتایج سرشماری‌های رسمی در ایران حاکی از این است که با گذشت زمان سهم جمعیت روستایی در کل جمعیت ایران رو به کاهش نهاده و بسیاری از روستاهای کشور خالی از سکنه شده‌اند. ….

————————————————————-

5038

٣,۵ ‌میلیون روستایی در آستانه مهاجرت به شهرها به دلیل بی‌آبی

شهروند:

آمارهای مهاجرتی در ایران نیز گویای مهاجرت شدید جمعیت از روستاها به شهرهای کشور طی نیم‌قرن گذشته بوده است. مجموع این موارد حاکی از شرایط نامناسب روستاهای ایران برای سکونت و جذب جمعیت است.مشکل ترک روستاها و تخلیه آنها توسط روستاییان یکی از مباحث مهم در زمینه مسائل روستایی به حساب می‌آید.

بروز این مشکل دلایل مختلفی دارد که ازجمله مهم‌ترین آنها کمبود امکانات و دسترسی‌نداشتن به خدمات مختلف مورد نیاز است. این مورد باعث شده تا مهاجرت از روستا در ذهن اکثر افراد به‌عنوان رویدادی نامطلوب در روستاها درنظر گرفته شود. دوره پس از اصلاحات ارضی، دوره بروز تغییرات وسیع در زندگی روستاییان بوده است که مهاجرت وسیعی را منجر شد. اما پس از گذشت چند دهه اثرات فوق کمرنگ یا محو شده و به جای آن رکود حاصله در اقتصاد و معاش روستایی جایگزین آن شده است.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.