گفتگوی تلویزیون ایران تریبونال با مهرداد درویش پور و شیرین عبادی

چرا قانون پشت‌ قاتل ایستاد؟ واکنش‌ها به حکم پدر رومینا و خشونت های ناموسی و جنسی ….

—————————————————

گفتگوی تلویزیون ایران تریبونال با مهرداد درویش پور و شیرین عبادی

در این گفتگو ضمن پرداخت به واکنش رضا خندان همسر نسرین ستوده و پدر آتنا دائمی این موضوع بررسی شده است که چگونه در حالی که حکم اعتراضات مدنی و آزادی بیان می تواند با مجازات های سنگین روبرو شود، اما قتل ناموسی و دیگر خشونت ها علیه زنان می تواند با مجازات های کمتری روبرو شود یا اصلا مجازات نشود.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.