همبستگی و پشتیبانی کامل اتحادیه کشتی‌رانی و بنادر استرالیا از کارگران هفت تپه

ما خواهان آزادی همه کارگران زندانی، و پایان دادن بی‌درنگ به اذیت و آزار، دست‌گیری، شکنجه و سرکوب این کارگران و همه کارگران ایرانی هستیم که برای احقاق حقوق مبارزه می‌کنند. ….

—————————————————

2885

همبستگی و پشتیبانی کامل اتحادیه کشتی‌رانی و بنادر استرالیا از کارگران هفت تپه

درحالی‌که کارگران هفت تپه برای کار، دست‌مزد و حقوق خود و علیه خصوصی‌سازی که زندگی شاغلین را بمراتب بدتر می‌کند، مبارزه می‌کنند، اتحادیه کشتی‌رانی و بنادر استرالیا همبستگی و حمایت کامل خود را از کارگران هفت تپه در ایران ابراز می‌نماید.
ما از کارگران هفت تپه و مطالبات آن‌ها حمایت می‌کنیم، از جمله:

  • پرداخت حقوق‌های عقب افتاده و تمدید دفترچه بیمه آن‌ها؛
  • بازگشت به کار هم‌کاران اخراج شده آن‌ها؛
  • آزادی کارگران و زندانیان سیاسی؛
  • عزل کارفرمای اختلاس‌گر، و پایان دادن به خصوصی سازی هفت تپه؛
  • بازگشت دارایی های اختلاس شده به کارگران هفت تپه.

ما خواهان آزادی همه کارگران زندانی، و پایان دادن بی‌درنگ به اذیت و آزار، دست‌گیری، شکنجه و سرکوب این کارگران و همه کارگران ایرانی هستیم که برای احقاق حقوق مبارزه می‌کنند.

در همبستگی،
وارن اسمیت
دست‌یار دبیر ملی
اتحادیه بنادر و کشتیرانی استرالیا
بخشی از اتحادیه ساختمانی، جنگل‌بانی،  معادن، بنادر و انرژی

————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.