تکذیبیه! هرگونه خبر مبنی بر اتمام اعتصاب، تعلیق اعتصاب یا امثالهم و یا پذیرفتن مهلت پانزده روزه توسط کارگران هفت تپه صحیح نمیباشد

کارگران اعتصابی در هفت تپه که مهلت پانزده روزه را قبول نکردند و اعلام کردند وعده وعیدها را نمی پذیرند، فردا شنبه و در روز هفتاد و ششم اعتراض خود، به بیان مطالبات و خواسته های خود دست خواهند زد. ….

———————————————————

7tapeh-neyshekar

تکذیبیه!

هرگونه خبر مبنی بر اتمام اعتصاب، تعلیق اعتصاب یا امثالهم و یا پذیرفتن مهلت پانزده روزه توسط کارگران هفت تپه صحیح نمیباشد

لازم به ذکر است که کارگران اعتصابی در هفت تپه که مهلت پانزده روزه را قبول نکردند و اعلام کردند وعده وعیدها را نمی پذیرند، فردا شنبه و در روز هفتاد و ششم اعتراض خود، به بیان مطالبات و خواسته های خود دست خواهند زد. بنابراین اعتصاب این دوره در هفت تپه بر خلاف برخی تبلغات و ادعاها هفتاد روزه نبوده و نیست. حتی خبرگزاری ضد کارگری ایلنا هم تا روز هفتاد و سوم را شمرد و بعد خبر ضد اعتصاب منتشر کرد!

فردا شنبه، در هفتاد و ششمین روز اعتصاب، اقدامات اعتراضی کارگران اعتصابی به طرق لازم ادامه خواهد داشت. همکاران غیرنیشکری و اخراجی های فنی و دفع آفات و رانندگان استیجاری و همکاران نی بر حاضر در منطقه و نیز کارگران لیلیکو از جمله کارگران پیشرو در  تجمعات اعتراضی در شهر شوش بوده اند.

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف جمعه – ۷ شهریور ۱۳۹۹

——————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.