بیست وششمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

۲۶مین روز اعتراض سراسری کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق به خلاف کاری های کارفرمایان در روز ۵ شهریور ماه همچنان ادامه یافته و کارگران معترض در خانه مانده اند. تمام پیمانکاری های تهران جنوب و پالایشگاه آبادان هنوز در اعتصاب هستند ….

—————————————————–

naft-26

بیست وششمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

اخبار روز

۲۶مین روز اعتراض سراسری کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق به خلاف کاری های کارفرمایان در روز ۵ شهریور ماه همچنان ادامه یافته و کارگران معترض در خانه مانده اند.

به گزارش سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، کل پیمانکاری های تهران جنوب با جوشکاران و فیترهایش هنوز در اعتصاب به سر می برند.
پالایشگاه آبادان هم هنوز در اعتصاب است و کارگران پیشنهاد ۸ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی برای ۲۴ روز کار را قبول نکرده و گفته اند زیر۱۰ میلیون کار نمی کنیم.
شرکت ها برای بازگرداندن کارگران به کار و شکست اعتصاب از پرداخت حقوق کارگران طفره می روند.
شرکت کیسون در پتروشیمی دنا که کارگرانش به اعتصاب پیوسته اند نه تنها حقوق خرداد ماه کارگران را پرداخت نکرده است.

هنوز هم هستند کارگرانی که به دلیل سیاست های ضدکارگری پیمانکاران، پروژه ها را ترک می کنند.
شرکت آسفالت طوس به پیمانکاری کارگر در دشت آزادگان از جمله این پروژه هاست که کارگرانش با تسویه حساب و احتساب حتی روزهای اعتصاب پول خود را گرفته و پروژه را ترک کرده اند.
شرکت هایی که کارگران در آنها کار می کنند و به اعتصاب نپیوسته اند در بدترین شرایط کاری به سر می برند. در نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه شرکتی به نام تنش گستر با مدیریت موسوی هنوز حقوق خرداد ماه کارگران را نداده و کارگرانش را سر می دواند.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.