هفتاد و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در  مقابل دفتر کعب عمیر نماینده شوش برگزار شد. ….

————————————————————————-

7tapeh-74-1

هفتاد و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

- خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
- پرداخت فوری تمام حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
- بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده در تمام بخش ها
- بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
- بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
- پایان کار مدیران بازنشسته
- تشکیل مجمع نمایندگان مستقل کارگران

—————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.