اتحاد جناح های حاکمیت بر علیه کارگران هفت تپه: تعویق تعیین تکلیف شرکت تا سه ماه بعد

اصل جریان تعیین تکلیف مالکیت شرکت هفت تپه که ابتدا یک هفته، بعد دو هفته، سپس تا ۱۵ شهریور وعده داده شده بود، در این جلسه به سه ماه بعد موکول شد ….

—————————————–

7tapeh-neyshekar

اتحاد جناح های حاکمیت بر علیه کارگران هفت تپه: تعویق تعیین تکلیف شرکت تا سه ماه بعد

اردوی کار:

روز گذشته جلسه ای برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت هفت تپه با شرکت جهانگیری، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کار، سرپرست وزارت صمت، رییس سازمان خصوصی سازی، مشاور روحانی، رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، معاونین وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور و استاندار خوزستان  برگزار شد. در این جلسه جهانگیری اعلام کرد که نباید خصوصی سازی که «از امور حیاتی کشور و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است با حاشیه سازی‌های سیاسی زیر سوال برود که آسیب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد» در این جلسه وحدت همه جناح های حاکمیت بر علیه کارگران نیشکر هفت تپه و مطالبه آنان در لغو خصوصی سازی به شکل تاکید بر «ضرورت هماهنگی و همصدایی همه دستگاه‌های ملی، استانی و نظارتی در خصوص مسایل تولیدی و کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» و منع « هر گونه مداخله غیررسمی و خارج از چارچوب تعیین شده با محوریت استاندار خوزستان »، مورد تاکید قرار گرفت.

اصل جریان تعیین تکلیف مالکیت شرکت هفت تپه که ابتدا یک هفته، بعد دو هفته، سپس تا ۱۵ شهریور وعده داده شده بود، در این جلسه به سه ماه بعد موکول شد و «مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌های نظارتی جلساتی را برای بررسی ابعاد مختلف مسایل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار و ظرف سه ماه نتایج بررسی‌ها را برای تصمیم گیری نهایی اعلام کنند.»

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.