کیوان صمیمی از تعویق اجرای حکم زندان خود خبر داد

به گفته او، رییس اجرای احکام طی نامه‌ای وی را به سازمان پزشکی قانونی کشور که زیر نظر رئیس‌ قوه قضائیه است معرفی کرده و بر این اساس تا اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، حکم اجرا نخواهد شد. ….

—————————————————-

samimi

کیوان صمیمی از تعویق اجرای حکم زندان خود خبر داد

کیوان صمیمی در صفحه شخصی خود نوشته است که این تعویق با دستور قاضی پرونده و پس از ارائه درخواست عدم توانایی تحمل کیفر بر اساس مستندات پزشکی توسط وکیل، به صورت موقت صورت گرفته است. به گفته او، رییس اجرای احکام طی نامه‌ای وی را به سازمان پزشکی قانونی کشور که زیر نظر رئیس‌ قوه قضائیه است معرفی کرده و بر این اساس تا اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، حکم اجرا نخواهد شد.

پیش از این کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم ۳ سال حبس خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.