نامه سرگشاده به نهادهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری در سراسر دنیا: جان جعفر عظیم زاده در خطر جدی قرار دارد

جان جعفر عظیم زاده در خطر است ‌‌و هر آن ممکن است جانش را از دست دهد. به همین خاطر ما از تمامی نهادهای بین المللی کارگری و سازمانهای حقوق بشری و تمام انسانهای آزادیخواه استمداد میطلبیم و خواستار آنیم تا نسبت به شرایط خطرناک جعفر توجه ویژه و عاجل داشته باشند و به هر طریق ممکن از مسئولین در ایران بخواهند تا جعفر عظیم زاده را آزاد کند. ….

——————————————————

jafar-azimzadeh

نامه سرگشاده به نهادهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری در سراسر دنیا

جان جعفر عظیم زاده در خطر جدی قرار دارد

جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در اعتصاب غذا به سر میبرد. او که بخاطر فعالیتهای صنفی کارگری و تلاش برای تشکلیابی و افزایش دستمزد کارگران به پنجسال زندان محکوم شده بود، در زندان اوین علیرغم بیماریهای حاد قلبی و ریوی به کرونا نیز مبتلا شد. اما مسئولین بجای اینکه او را به بیمارستان برای درمان انتقال دهند در اقدامی سازمانیافته به قصد کُشتن وی، او را به زندان رجایی شهر منتقل کرده و در سلول انفرادی محبوس کرده‌اند.

جعفر عظیم زاده نیز در اعتراض به این اقدام، از روز ۲۶ مرداد دست به اعتصاب غذا زده است. اما با وجود وخامت حال او و بیماریهای حاد و ابتلا به کرونا مسئولین حاضر به آزادی او و انتقالش به بیمارستان برای مداوا نیستند.

جان جعفر عظیم زاده در خطر است ‌‌و هر آن ممکن است جانش را از دست دهد. به همین خاطر ما از تمامی نهادهای بین المللی کارگری و سازمانهای حقوق بشری و تمام انسانهای آزادیخواه استمداد میطلبیم و خواستار آنیم تا نسبت به شرایط خطرناک جعفر توجه ویژه و عاجل داشته باشند و به هر طریق ممکن از مسئولین در ایران بخواهند تا جعفر عظیم زاده را آزاد کند.

قطعاً هر اقدامی که از سوی نهادها و سازمانهای کارگری ‌‌و حقوق بشری صورت گیرد میتواند برای فشار به مسئولین در ایران برای آزادی این کارگر زندانی کارساز باشد.

اتحادیه آزاد‌ کارگران ایران

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.