جلیل رحمانی: جعفر عظیم زاده چهره شناخته شده ودلسوز طبقه کارگر

جعفر عظیم زاده هیچ وقت در برابر تعرض سرمایه داری نسبت به مطالبات بر حق کارگران ساکت نشده و نخواهد شد بلکه نسبت به هر گونه خواستهای مطالباتی کارگران حساسیت نشان داده  و در برابر بی عدالتی و تعرض آشکار به سفره خالی کارگران واکنش نشان داده. ….

—————————————————-

jafar-azimzadeh

جعفر عظیم زاده چهره شناخته شده ودلسوز  طبقه کارگر

جلیل رحمانی

جعفر یکی از رهبران جنبش  کارگری در ایران است که تمام زندگیش را صرف هزینه هم طبقاتیهایش کرده است از اعتصاب ۶۵ روزه سال ۹۵ گرفته با افتخار ، اقتدار ،جسارت ستودنیش همیشه  به صورت نمادی از مقاومت ، شجاعت جهت اتحاد ومبارزه برای افزایش دستمزد کارگران حق طلبانه  در برابر سرمایه داری و مدافعانش محکم  و استوار ایستاده .بیش از دو دهه به طور مداوم با فعالیتهای گسترده اش در راه رفاه و اسایش زندگی کارگران مبارزه کرده که میتوان به جمع آوری طومار ۴۰ هزار امضا ورسوا کردن برنامه های ضد کارگری خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار اشاره کرد.

جعفر عظیم زاده هیچ وقت در برابر تعرض سرمایه داری نسبت به مطالبات بر حق کارگران ساکت نشده و نخواهد شد بلکه نسبت به هر گونه خواستهای مطالباتی کارگران حساسیت نشان داده  و در برابر بی عدالتی و تعرض آشکار به سفره خالی کارگران واکنش نشان داده. جعفر عظیم زاده در بدترین وضعیت جسمی خود قرار گرفته که از روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه جعفر عزیزمان را  تحت عنوان تجویز پزشک بهداری اوین وانتقالش به بیمارستان اورا از اوین خارج‌کرده و شبانه اورا به زندان رجایی شهرکرج انتقال داده واورا به  سلول انفرادی برده اند ،
جعفر عظیم زاده این مبارز خستگی ناپذیر به نشانه اعتراض به انتقالش و آدم ربائی نهادهای امنیتی اکنون ده روز است که در سلول انفرادی اعتصاب غذا کرده است و پیامدهای جبران ناپذیری با توجه به بیماریهای قبلی از قرار بیماریهای قلب ،ریه ،روده که نتیجه اعتصاب غذای ۶۵ روز دوره قبل در زندان میباشد ،باید اکنون جعفر تحت مداوا قرار گیرد اما او در حال اعتصاب میباشد لذا به همین دلیل جان جعفر عزیزمان‌ در خطر جدی است وچننین خطری جبران ناپذیر خواهد بود و هرگونه اتفاقی که جان جعفر را تهدید کند مسئولیت جانش مستقیما با قوه قضائیه ومسئولین زندان خواهد بود.

چرا بمحض اعتراض هر کارگر به وضعیت زندگی خود وهم طبقه ایهایش باید با چننین قساوتی با او برخورد شود تاکی باید شاهد چننین بی عدالتی باشیم ودم نزنیم . این را بدانند که جعفر عظیم زاده تنها یک اسم و یک تشکل نیست ایشان یک رهبر کارگری و یک چهره شناخته شده در دل طبقه کارگر ایران است و هر اتفاقی جعفر عظیم زاده را تهدید کند ما ساکت نخواهیم شد.

——————-

منبع: اتحادیه آزاد کارگران ایران
https://t.me/ettehad

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.