«یادنامه ای از او»، نوشتاری از ابراهیم آوخ: از دفتر مجازی یادبود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری!

تابستان سال ۱۳۶۷ بود و من در کردستان بودم که این خبر ناگوار و وحشتناک را شنیدم. برایم خیلی دردناک بود، بسیار سنگین بود. من و دیگر رفقایم همگی بهت زده بودیم و نگران. بنابر این، تمام انرژی خود را متمرکز کردیم روی افشای این جنایت، زیرا خوب می دانستیم که دیکتاتور در سکوت کشتار می کند. تمام تلاشمان این بود که این خبرها را بدست آوریم و از طریق رادیو این جنایت را فریاد بزنیم. ….

——————————————–

4991

نوشتاری از ابراهیم آوخ: از دفتر مجازی یادبود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری!

یادنامه ای از

او

لحظه ها با نگرانی می گذشت ، همه چیز به درازا کشیده شده بود. هر لحظه منتظر بودم خبر مرگ  عزیزی را بشنوم و این بسیار دردناک بود.

همسرم، فریبا، همان زمان در زندان اوین بود. از سرنوشت او هیچ اطلاعی نداشتم  از فرزندم هم  که چگونه است ؟ چطور می گذراند این ایام را ؟ بشدت نگران فریبا بودم و در بی خبری مطلق .  یک لحظه آرامش نداشتم،  فردا چه می شنوم ؟
و نه تنها همسرم که دیگر عزیزانی هم که سال ها ی سال با آن ها بودم ،  سال ها با هم در زندان های شاه بودیم ، علیرضا زمردیان ، علی رضا تشید و …..بسیار یارانی دیگر، همواره چهره های آن ها جلوم مجسم می شد .

تابستان سال ۱۳۶۷ بود و من در کردستان بودم که این خبر ناگوار و وحشتناک را شنیدم. برایم خیلی دردناک بود، بسیار سنگین بود. من و دیگر رفقایم همگی بهت زده بودیم و نگران. بنابر این، تمام انرژی خود را متمرکز کردیم روی افشای این جنایت، زیرا خوب می دانستیم که دیکتاتور در سکوت کشتار می کند. تمام تلاشمان این بود که این خبرها را بدست آوریم و از طریق رادیو این جنایت را فریاد بزنیم.

اما این جنایت وحشتناک باعث شد که من قاطع تر از همیشه فریاد بزنم: «نه به اعدام» و مخالفت خود را با هر نوع اعدام اعلام کنم. هر چند جرقه های مخالفت با اعدام از مدت ها قبل در ذهن من بود، اما پس از این فاجعه بزرگ بیشتر از گذشته به مبارزه برای لغو مجازات اعدام مصمم شدم . وجود چنین قانونی فقط حربه ای است در دست جنایتکاران و جلادان و مستبدانی که هر لحظه به هر بهانه ای جان انسان ها را بگیرند  .

کشتار دهه ۶۰ و بویژه ۶۷ هرگز فراموش شدنی نیست
هر گز فراموش نمی کنیم  و هرگز نمی بخشیم

با سپاس از دست اندر کاران سایت گزارشگران
دهم مرداد ۱۳۹۹

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.