نگاهی به وضعیت جنبش ‍کارگری اعتراضی!

در بر نامه امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی (تحلیلگرسیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد) نگاهی دارد به جنبش کارگری ….

——————————————————-

نگاهی به وضعیت جنبش ‍کارگری اعتراضی!

——————————————————-.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.