تکذیبیه! خبر اتمام اعتصاب کارگران هفت تپه صحت ندارد!

چند نماینده مجلس و چند دانشجوی عدالت خواه و چند بسیجی و خبرگزاری هایی که همیشه آماده برای خفه کردن صدای کارگران هستند، با خوشحالی تمام و پس از حضور اعضای کمیسیون اصل نود مجلس در میان تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه در هفتادمین روز اعتصاب ما، سراسیمه اعلام کردند اعتصاب بعد از وعده های نمایندگان مجلس شکسته شد، پایان یافت و … این خبر کذب است. رفتارشان اینطور میگوید که انگار تمام تلاش اینها فقط برای شکستن اعتصاب بوده است. ….

——————————————————–

7tapeh-70-4

تکذیبیه! خبر اتمام اعتصاب صحت ندارد!

نمایندگان مجلس و برخی مقامات قضائی، که اظهار میدارند که به اهلیت نداشتن و دزد بودن اسدبیگی کاملا واقفند چطور است که برای به صلابه کشیدن حامیان دولتی آنها تحکم و قاطعیت ندارند اما در نشر اخبار کذب با سرعت عمل میکنند؟

کارگران هفت تپه برای دو ماه حقوق اعتصاب نکرده اند؛ برای چهار ماه حقوق هم اعتصاب نکرده اند. خواسته ما خیلی مشخص است:
خلع ید فوری بخش خصوصی و دولتی کردن شرکت با نظارت کامل کارگران و یا واگذاری صد در صد مالکیت شرکت به کارگران هفت تپه، بازگشت به کار اخراجی ها و پرداخت فوری تمام مطالبات معوقه و محاکمه تمام همدستان دولتی و حکومیت اسدبیگی-رستمی!
مطالبه اصلی ما با مهلت و وعده های مجلس کسب نمیشوند!

ما اقدام فوری میخواهیم.
همکاران ما به خوبی میدانند بدون فشار تجمعات، حتی پیگیری های همین نمایندگان مجلس هم به سرعت مسکوت خواهند شد. ما میدانیم که اینها فقط ار ترس گسترش تجمعات در خوزستان است که دولتی ها را پای میز سوال و جواب کشانده اند. اما خواسته ما انجام سوال و جواب و گرفتن عکس یادگاری با بدبختی های هفت تپه نیست بلکه اقدام عاجل و قاطع نیاز است.

در هفت تپه اینبار اعتصاب تمام نمیشود. لطفا کسی برای کارگران اعتصابی و معترض هفت تپه و برای تجمعات مسالمت آمیز و قانونی مان، به جای ما تصمیم نگیرد. ما خودمان بلدیم تصمیماتمان را اعلام کنیم.

تا خلع ید بخش خصوصی، اعتراض ادامه دارد.

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف یکشنبه – ۲ شهریور ۱۳۹۹

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.