خاوران – شعر زیبایی از الف – ع: از دفتر مجازی یاد بود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری!

خاوران است و دو صد چون خاوران
بوسه گاه و قبله گاه مادران ….

————————————————————-

khavaran

خاوران – شعر زیبایی از الف – ع: از دفتر مجازی یاد بود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری!

خاوران
شعری از الف – ع

خاوران است و دو صد چون خاوران
بوسه گاه و قبله گاه مادران

خاک گلگون با حکایاتی سترگ
از وفا بر عهد و پیمانی بزرگ

خاک طغیانگر، زمین آهوان
خاک پوشاننده ی نسلی جوان

نسل در خون خفته؛ نسلی سر فراز
پاکبازانی همه اندیشه ساز

انعکاس سالها رنج و شکنج:
دفن نور و دفن عشق و دفن گنج

در حصار سالیان پر غبار
نیست این جلاد را راه فرار

تا که داغ سینه ها افروخته ست
دیو شب در قهر آتش سوخته ست!

پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹

————

منبع: گزارشگران
http://gozareshgar.com

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.