اعتراض کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی نسبت به کاهش حقوق ماهیانه

روزشنبه اول شهریور، کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی اعتراضشان را  نسبت به کاهش حقوق ماه مرداد،اعلام کردند. ….

—————————————————

4978

اعتراض کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی نسبت به کاهش حقوق ماهیانه

کارگران قرارداد مستقیم شرکت پترشیمی فارابی به خبرنگار رسانه ای گفتند:در نحوه محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری و جمعه کاری آنها تغییراتی به وجود آمده است. آنها افزودند: این تغییرات، موجب کسر از مجموع ریالی دستمزد ماهانه آنها می‌شود و تغییرات در فیش حقوقی مرداد ماه اعمال شده است. این در حالی است که به گفته کارگران، حول نحوه محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری و جمعه کاری میان پتروشیمی فارابی و فناوران توافقی صورت گرفته بود و حدود ۲۰۰ کارگر قرارداد مسقیم از تغییرات صورت گرفته تاثیر می‌پذیرند.

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.