هفتادمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه به روایت تصویر – یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

نه دولت ،نه حاکم، نیستند به فکر ملت. ….

————————————————————

هفتادمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه به روایت تصویر – یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

7tapeh-70-1

7tapeh-70-2

7tapeh-70-3

7tapeh-70-4

7tapeh-70-5

7tapeh-70-6

————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.