حضور پرشور کارگران در شصت و نهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

ادامه اعتصاب با چشم انداز دزدان بخش خصوصی و اختلاسگران را از هفت تپه بیرون میکنیم و هفت تپه را پس میگیریم. ….

———————————————-

حضور پرشور کارگران در شصت و نهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

7tapeh-69-1

7tapeh-69-2

7tapeh-69-3

منبع: راهکار سوسیالیستی
https://www.s-rahkar.org

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.