باز هم برگی زرین دیگر از افتخارات دولت (تدبیر و امید)

حالا جای سئوال است که جناب وزیر. توکه خود را انسانی پاک و قانونمند میدانی. چگونه قانونمندی هستی که پس از چند ماه جار و جنجال در یکی ازشرکتها  در حیطه وزارتیت که پای نمایندگان مردمی در آن کشیده شد. تاحالاکجا بودی که این موضوع توجهت را جلب نکرده که برسی دقیق کنی. که حال میخواهی انجام دهی. و با جعل و عدم واقعیت کارفرمایه نالایق را لایق جلوه دهی. وای بر شماها. ….

———————————————————–

باز هم برگی زرین دیگر از افتخارات دولت (تدبیر و امید)

وقتی رییس دولتی که کلیدش از یک سو برای باز نمودن خزانه بیت المال برای عده ای قلیلی مفسد و وطن فروش بکار میرود و سمت دیگرش را چون شمشیری بران تیز نموده   و  لحظه لحظه با شقاوت بیشتربر شاهرگ مردم مظلوم و اقشار کم درآمد جامعه می فشارد وقطره قطره خون این ملت مظلوم را بر زمین می چکاند و به مرگ تدریچی مشقت باری مبتلا نموده. می بایست معاون اولی مفسد و غارتگر داشته باشد .که از ترس افشائ چپاول وشراکتش با مفسدین اقتصادی و دست در آتش داشتنش در واگذاریهای شرکتهای دولتی به عده ای مفسد .و سهامدار اصلی در خیلی از شرکتها به اسم دیگری بنا گشته. امروزه می بایست در برابر کارکنان هفت تپه و طبقه کارگر که چرخه اقتصاد این مرزوبوم بر گرده تاول زده اشان میچرخد. اقشار کارگری که با حداقل های دریافتی و با تاخیر در پرداخت چند ماهه  حق وحقوقشان در زیر خط فقر  با ذلت امرار معاش می کنند بایستد  و خطاب به نمایندگان مردمی اظهار کند که چرا نمایندگان کارگری را تحویل میگیرید و سطح توقع کارگران را بالا میبرید.  و از سوی دیگر در روند پیشبرد پرونده مفسدی چون اسد بیگ  خلل بوجود می آورد و ….

میبایست دولتی که همچون رئیس ومعاون اولی دارد .وزیران نالاقتر از خودشان در دولت داشته باشند  وزیرانی که خودشان را بخواب خرگوشی زده اند  وزیری چون وزیر اقتصاد .وزیری که بعد از چند سال فریاد داخواهی طبقه مظلوم کارگری در شرکتهای مختلف ومنجمله شرکت با عظمت هفت تپه مخصوصآ درماهای اخیر وپس از تهدید به استیضاح از سوی نمایندگان مردمی در جلسه حضور میابد و به یاوه گویی میپردازد وخود را انسانی قانونمند معرفی می نماید وبا ترفندهای سیاسی برای اظهار نظر نهایی در مورد کا رفرمایه نالایق هفت تپه که با همین نوع بازیهاو رانت  خواریهای دولتی سهام شرکت را به او واگذار نمودند . برای به تعویق افتادن روند پرونده  به بهانه برسی دقیق وقت بخرند.

حالا جای سئوال است که جناب وزیر. توکه خود را انسانی پاک و قانونمند میدانی. چگونه قانونمندی هستی که پس از چند ماه جار و جنجال در یکی ازشرکتها  در حیطه وزارتیت که پای نمایندگان مردمی در آن کشیده شد. تاحالاکجا بودی که این موضوع توجهت را جلب نکرده که برسی دقیق کنی. که حال میخواهی انجام دهی. و با جعل و عدم واقعیت کارفرمایه نالایق را لایق جلوه دهی. وای بر شماها.
عاقبت ملتی که  دولتی همچون شما دارد به نیستی ختم میشود….
کارگران با اتحاد خود به مطالبات بحق خود میرسند.

۳۰/مرداد /۱۳۹۹
ارسالی یکی از کارگران به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.