درخواست پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران از نهادهای بین المللی

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد/ایران، که پروژه همکاری مشترک سازمان سراسری کارگران سوئد، اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد، اتحادیه فلز، سازمان اتحادیه ای شهرداری ها (کمونال)، سازمان مرکزی کارمندان سوئد ((TCO  میباشد در نامه ای خطاب به سازمان جهانی کار ILO؛ فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ITUC و گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار اقدامات اضطراری در دفاع از کارگران ایران شده است. ….

—————————————————-

7tapeh-63-2

درخواست پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران از نهادهای بین المللی

در دفاع از کارگران ایران اقدامات اضطراری ضروری است!

در ماههای پس از گردهمایی مشترکمان در فوریه ۲۰۲۰ که نمایندگانی از فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، اتحادیه های کارگری سوئد، س.ژ.ت، اتحادیه بین المللی حمل و نقل، اتحادیه سراسری ایتالیا و مهمانان دیگر در آن شرکت داشتند و توافقات مشخصی نیز انجام شد، اتفاقات مهمی در رابطه با جنبش کارگری ایران بوقوع پیوسته است که مختضرا نظر شما را به آن جلب می کنیم:

شرایط اقتصادی و به تبع آن وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان ایران بویژه با تشدید تحریم ها و شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران بشدت وخیم شده است. گسترش فقر و تنگدستی و زیر خط فقر قرار گرفتن بخش وسیعی از مردم ایران از یک طرف و کسترش فساد مالی و رشوه خواری در سیستم اداری از طرف دیگر موجب گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری، معلمان، بازنشستگان، و اقشار زحمتکش ایران شده است. پاسخ جمهوری اسلامی به این شرایط تشدید سرکوب های سیاسی و امنیتی، زندان، شکنجه، اعدام و بکارگیری روشهای جزایی قرون وسطایی مثل شلاق زدن معترضین و صدور احکام فراقانونی و دلبخواهی توسط دادگاه های انقلاب اسلامی و بدون هر گونه دسترسی محکومین به وکیل مدافع بوده است. با این همه نه تنها وسعت این اعتراضات کاهش نیافته است بلکه روز به روز بر شدت آن افزوده نیز شده است.

صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضین آبان ۹۸ موجب آعتراضات گسترده ای در ایران شد. از جمله “هشتک اعدام نکنید” به مدت چند ساعت در صدر لیست توئیتر قرار داشت. تشکل ها و شخصیت های مختلف کارگری، سیاسی و فرهنگی نیز به صدور این احکام اعتراض کردند.

شیوع ویروس کووید ۱۹ در زندانهای جمهوری اسلامی و بیماری تعدادی از زندانیان از جمله جعفر عظیم زاده، رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر سابق کانون صنفی معلمان تهران و عدم انتقال آنان به بیمارستان با وجود سردرد، تنگی نفس، تب شدید، نیز موجب اعتراضات گسترده ای شده است.

در ماهای اخیر ایران شاهد وسیعترین اعتراضات و اعتصابات کارگری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران پیمانی و پروژه ای صنایع نفت و گاز، شرکت هپکو بوده است. خواست مشترک و اصلی بسیاری از اعتراضات و اعتصاب های کارگری اعتراض به عدم پرداخت دستمزد چند ماه کارگران می باشد. در ایران گویا این فقط نیروی کار کارگران است که حتی پس از چند ماه از مصرف آن بهای اندک آن نیز پرداخت نمی شود. از دیگر خواست های کارگران معترض و اعتصابی اعتراض علیه خصوصی سازی ها، عدم پرداخت مزایای مختلف از جمله حق طبقه بندی شغلی، لغو قراردادهای موقت، بهبود شرایط کار و افزایش دستمزده ها بوده است.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد بدین وسیله از سازمان جهانی کار، فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران می خواهد که در اسرع وقت جهت بررسی و رسیدگی به این شرایط بسیار نگران کننده کارگران اعتصابی، فعالین کارگری، مدنی و سیاسی زندانی اقدامات ضروری جهت وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به رعایت و تضمین مقاوله نامه های ۹۸، ۸۹ و ۱۳۱ از جمله ارسال نماینده ای به ایران، نمایید.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن محکوم کردن اعمال ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران خواستار این است که:

  • کلیه زندانیان مبتلا به ویروس کووید ۱۹ سریعا خارج از زندان تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرند.
  • آزدای بی قید و شرط و فوری کلیه فعالین کارگری، معلمان، بازنشستگان و فعالین مدنی و روزنامه نگاران.
  • پایان دادن به اعمال فشار و سرکوب فعالین کارگری و مدنی در ایران.
  • الویت درجه یک قرار دادن  پرداخت دستمزدهای معوقه از طرف کارفرما و تضمین پرداخت آن از طرف دولت.
  • برسمیت شناسایی حق تجمع و تشکیل تشکل ها و اتحادیه های مستقل و آزاد کارگری.
  • لغو اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و مدنی

۱۸ آگوست ۲۰۲۰

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد / ایران

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.