استعفای ۲۵ نفر از پرستاران استان مرکزی به دلیل خستگی ناشی از کرونا

سید محمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تعداد زیادی از پرسنل زیرمجموعه این دانشگاه به کرونا مبتلا شده‌اند و تا ۱۴ روز امکان حضور در مراکز درمانی را ندارند. ….

——————————————————-

4957

استعفای ۲۵ نفر از پرستاران استان مرکزی به دلیل خستگی ناشی از کرونا

سید محمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تعداد زیادی از پرسنل زیرمجموعه این دانشگاه به کرونا مبتلا شده‌اند و تا ۱۴ روز امکان حضور در مراکز درمانی را ندارند.

همچنین ۲۵ نفر از پرستاران کار را رها کردند که یا از نیروهای طرحی بودند که توقف در طرح گرفتند و یا نیروی شرکتی بودند که استعفا دادند.
مواجهه با چنین شرایطی فشار مضاعفی را بر سایر پرسنل وارد ساخته است و مشاهده رفتارهای اجتماعی مردم و عادی انگاری آنها نسبت به این بیماری موجب از دست رفتن روحیه کادر درمان می‌شود.

منبع:کمپین اتحاد پرستاران ایران

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.