برگزاری راهپیمایی نه به خشونت علیه زنان در ترکیه

روز دوشنبه ۲۷ مرداد مه در پی وقوع چند مورد از اعمال خشونت و قتل زنان بر اثر خشونت در ترکیه، شماری از فعالان زنان و شهروندان ترکیه در استانبول به خیابان آمدند. ….

—————————————————

4952
زنان با هم (همبسته) قوی هسنتد

برگزاری راهپیمایی نه به خشونت علیه زنان در ترکیه

روز دوشنبه ۲۷ مرداد مه در پی وقوع چند مورد از اعمال خشونت و قتل زنان بر اثر خشونت در ترکیه، شماری از فعالان زنان و شهروندان ترکیه در استانبول به خیابان آمدند.
این راهپیمایی که در راستای گرامیداشت زنان قربانی خشنوت و  برای حفاظت از حقوق زنان و همچنین مخالفت با خروج ترکیه از «کنوانسیون استانبول» در  منطقه مالتپه برگزار گردید. یکی از حاضرین در تجمع می گوید، خشونت علیه زنان همواره یکی از مشکلات جامعه ترکیه بوده است. هدف از برگزاری این فعالیت، افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیت حفاظت از حقوق زنان و گفتن نه به خشونت‌ها علیه زنان است.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.