اسماعیل مولودی: دو فاجعه انسانی که دنیا و ایران را ت‍کان داد!

اسماعیل مولودی به هفتاد و پنجمین سال جنایت بمباران هیرو شیما و ناکازارکی در ژاپن و جنایات فاشیسم اسلامی در مرداد ۱۳۶۷ میپردازد ….

——————————————————–

دو فاجعه انسانی که دنیا و ایران را ت‍کان داد!
در بر نامه امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی به هفتاد و پنجمین سال جنایت بمباران هیرو شیما و ناکازارکی در ژاپن و جنایات فاشیسم اسلامی در مرداد ۱۳۶۷ میپردازد.

اسماعیل مولودی تحلیلگرسیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد.

Esmail Moloudi Socionom & Samtalsterapeut
Tel: 0046-704920349

www.emoloudi.blogspot.com
esmail_m1@yahoo.com

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.