«جبهه ی چپ ترک»، گفت وگوهایی با احزاب چپ ترک در روژاوا / یحیی مرادی

در ماه‌های گذشته سایت «نقد» مجموعه نوشته‌هایی‌ را تحت عنوان گفت‌وگو با «جبهه‌یِ چپ ترک» منتشر کرد، گفت‌وگوهایی با پنج حزب کمونیستِ ترکیه که در روژاوا / شمال سوریه فعال‌اند. اینک مجموعه‌ی کامل این گفت‌وگوها برای دانلود در دسترس می باشد ….

——————————————————-

4935

جبهه ی چپ ترک
گفت وگوهایی با احزاب چپ ترک در روژاوا

یحیی مرادی

توضیح نقد
حدود دو سال پیش سایت نقد گزارشهایی از یحیی مرادی پیرامون روژاوا منتشر کرد. او در زمان تدوین این گزارشها، گفت وگوهایی نیز با مسئوالن برجسته و نظریه پردازان برخی گروههای سیاسی ترک که خود را در قلمرو گرایشهای مارکسیستی به شمار می آورند، انجام داد که در چند بخش در سایت «نقد» منتشر شدند.
بدیه یست که انتشار این گفت ً وگوها صرفا برای آشنایی با دیدگاه های این گروه هاست و به هیچ روی به معنای ارزیابی یا تایید آنها از سوی «نقد» نیست.

http://naghd.info

————-

جهت مطالعه و دانلود از لینکهای زیر استفاده کنید:

http://lajvar.se/pdf/turkish-left-front_NAGHD-1399.pdf

و یا

http://naghd.info/turkish-left-front_NAGHD1399.pdf

—————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.