تصاویری از شصت و دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ….

————————————————————————

شصت و دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران هفت تپه با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

7tapeh-62-1

7tapeh-62-2

7tapeh-62-3

——————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.