‍ تداوم اعتراض کارگران ترکیه به اخراج‌های دسته‌جمعی‌

در فاز جدید اعتراضات کارگران در ترکیه، آنها دست به تجمع، برگزاری کنفرانس و سخنرانی زده‌اند و خواستار بازگشت به کار و حق برخورداری از اتحادیه هستند. ‍ ….

—————————————————–

4915

تداوم اعتراض کارگران ترکیه به اخراج‌های دسته‌جمعی‌

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از اتحادیه جهانی کارگران غذا، کشاورزی و هتلداری (IUF)، از چند روز پیش تاکنون کارگران اخراج شده در کارگیل ترکیه مقابل کارخانه بورسا اورهاگزی که یک کارخانه تولید مواد از نشاسته است، دست به اعتراض و تحصن زده‌اند.

دلیل اخراج گروهی این کارگران، عضویت آنها در اتحادیه سراسری کارگران ترکیه به نام تگیدا ایس (Tekgida-Is) است. با اینکه مدت زمان زیادی از اخراج دسته‌جمعی این کارگران یعنی حدود ۸۴۶ روز می‌گذرد اما  آنها از مطالبه خود در چهارچوب اتحادیه‌ای و حق برخورداری کارگران از اتحادیه، حتی در دوره کرونا و قرنطینه عمومی دست نکشیدند.

طی فاز جدید اعتراضات، این کارگران تاکنون ۴ روز است دست به تجمع، برگزاری کنفرانس و سخنرانی زده اند و خواستار بازگشت به کار و حق برخورداری از اتحادیه و تشکل صنفی خود هستند.

—————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.