ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه

کارگران هفت تپه صبح روز جمعه ۲۴ مردادماه، شصت و یکمین روز اعتصاب و اعتراض خود را که از روز دوشنبه ۲۶خرداد ماه، آغاز کرده‌ بودند، مقابل درب فرمانداری شوش آغاز کردند. ….

——————————————–

7tapeh-61

ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه

‌کارگران هفت تپه اعلام کرده‌اند که با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد. کارگران به مسئولان هشدار داده‌اند که تا خلع ید کامل بخش خصوصی  و رسیدن به سایر مطالبات خود به اعتصاب ادامه می‌دهند.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.