اعتصاب تمام اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های بومی و دهقانان در بولیوی

طی ۱۲ روز گذشته، یکی از بزرگترین اعتصابات تمامی اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های بومی و دهقانان و سایر جنبش‌های سیاسی در بولیوی شکل گرفته است. ….

———————————————————

4912

سرخط:
طی این اعتصاب بیش از ۲۴ بزرگراه مهم و درون مرزی، توسط معترضانْ مسدود شده است. همچنین ۶ فدراسیون، شامل فدراسیون دهقانان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی، از ضرورت تداوم اعتصابات تا رسیدن به مطالبات خود خبر دادند.

اعتراضات مردم بولیوی تنها به تعویق زمان انتخابات محدود نمی‌شود. منشا اصلی اعتراضات، مخالفت با دوفاکتوی دولت و به قدرت رسیدن حزب راست افراطی ژانین Áñez است که در پی کودتای نظامی علیه مورالس در نوامبر ۲۰۱۹ به‌میان آمده است. بسط روند نئولیبرالیزاسیون توسط ژانین، خصوصی‌سازی حداکثری منابع طبیعی، غارت محیط‌زیست و خصوصی‌سازی هرچه بیشتر بهداشت و درمان طی یک سال گذشته، باعث شده است تا مردم بولیوی، اعلامِ لغو انتخابات، به دلیل شیوع ویروس کرونا را نپذیرند، آن هم زمانی که هیچ خدمات بهداشتی و درمانی کارآمدی را جهت ایستادگی علیه این ویروس، دریافت نکردند. در حقیقت، تعویق زمان انتخابات در خوانش درونْ طبقاتی کارگران و دهقانان، چیزی جز چپاول بیشتر و تسریع سیاست‌های خصوصی سازی در زیست جمعی‌شان نیست. اعتراضاتی که در آن به پایان سرکوب احزاب سیاسی چپ و تثبیت گفتمان راست افراطی نیز اشاره شده است.

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.