ای مگس عرصه‌ی سیمرغ نه جولانگه توست

اسدبیگی به جای فرار رو به جلو و ادعاهای گزاف و بی پایه بهتر است از سرانجام سیزده هزار هکتار زمین قابل تسطیح بگوید. چرا قوه قضاییه به این متهم اجازه میدهد هرچه میخواهد علیه کارگران بگوید ولی هیچ رسانه داخلی حاضر به پوشش حقیقت آنچه کارگران میخواهند نیست؟ راستی پشت اسدبیگی به کجا گرم است؟ ….

—————————————————-

7tapeh-60-1

ای مگس عرصه‌ی سیمرغ نه جولانگه توست

دوماه از اعتصاب و اعتراض هر روزه کارگران هفت‌تپه میگذرد ۔در این مدت جز چند حضور نمایشی و تبلیغاتی آن هم با هدف ترساندن کارگران با برچسب‌های امنیتی هیچ اقدامی از سمت دولت و قوه قضاییه برای حل مشکل برداشته نشده۔ امید اسدبیگی با این رقم بالای اختلاس بدون یک روز بازداشت که پرداخت حقوق را وجه‌المصالحه آزادی خود قرار داده علی رغم باز بودن حسابش با گردن کلفتی از پرداخت حقوق سرباز میزند و امروز حامیانش برای واریز قسمتی از حقوق مانور تبلیغاتی میدهند جالب آنکه خودش گستاخانه مصاحبه میکند و طبل زیر گلیم میزند غافل از اینکه تشت رسوایی فساد و اختلاسش از همان ابتدای حضورش از بام افتاده بود۔ اسدبیگی در مصاحبه‌ایی با ابرار اقتصادی ضمن گزافه‌گویی‌های بسیار اعتصاب کارگران را سبب کاهش تولید و تعویق دستمزدها میداند۔فراموش کرده که از زمان واگذاری، تقریبا بدون اعتصاب حاضر به پرداخت حقوق و بیمه نبوده۔فراموش کرده بی سابقه‌ترین معامله‌ی سازمان فشل خصوصی‌سازی را تنها با پرداخت پنج درصد از ثمن معامله‌ایی که زیر قیمت واقعی ارزش‌های زمین‌ها بوده، انجام داده۔ ۲۴هزار هکتار زمین را با پیش پرداخت ۶میلیاردی آنهم در صورتی که زمین‌های زیر کشت را بصورت آماده بهره‌برداری تحویل گرفته است۔ مغز زنگ زده‌اش‌ فراموش کرده وعده ایجاد بیست‌هزار شغل جدید را به واسطه قرار راه‌اندازی کارخانه‌های جدید داده بود و با این حال مدعی‌ست که پس از واگذاری دو هزار نیرو برای استخدام به او تحمیل شده و نمیگوید این تعداد کارگران فصلی شرکت بودند نه با قرارداد رسمی۔ اسدبیگی از جریان ضدتوسعه و دستهای پنهانی میگوید که خواهان بازگرداندن شرکت به بخش دولتی هستند! کدام دست پنهان؟! شصت روز است این خواست فریاد زده میشود. از این علنی‌تر؟

اسدبیگی به جای فرار رو به جلو و ادعاهای گزاف و بی پایه بهتر است از سرانجام سیزده هزار هکتار زمین قابل تسطیح بگوید. چرا قوه قضاییه به این متهم اجازه میدهد هرچه میخواهد علیه کارگران بگوید ولی هیچ رسانه داخلی حاضر به پوشش حقیقت آنچه کارگران میخواهند نیست؟ راستی پشت اسدبیگی به کجا گرم است؟

کمپین دفاع از زندانیان هفت‌تپه و اعتراضات کارگری
https://t.me/zendani7tapeh

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.