آکسیون همبستگی تعدادی از کانونها، اتحادیه ها و سازمانها در وین، اتریش

هزاران کارگر از ۱۴ ژوئن تا کنون در اعتصاب هستند. ما نیز در وین فعالانه به همبستگی با آن‌ها فرامی‌خوانیم. ….

——————————————————-

4878

آکسیون همبستگی

متن حمایتی:
ما در همبستگی با کارگران اعتصابی هفت تپه در ایران از مطالبات آن ها حمایت می‌کنیم.

هزاران کارگر از ۱۴ ژوئن تا کنون در اعتصاب هستند. ما نیز در وین فعالانه به همبستگی با آن‌ها فرامی‌خوانیم.
کارگران در وضعیت  کاری نامطمئنی قرار دارند، در حالی‌که با ادامه خصوصی سازی‌ها و فساد و اختلاس اموال کارخانه مدیران همواره گستاخانه تر می‌شوند، حقوق های عقب افتاده پرداخت نمی‌شوند و کارگران فعال و مبارز زندانی و اخراج می‌شوند.

کارگران هفت تپه در ایران صدای خود را علیه سیاست های ارتجاعی دولت جمهوری اسلامی، بیکاری‌های روزافزون، فقر عمومی و فلاکت بیشترمردم  بلند کرده‌اند.

نبرد آنها نبرد ماست. زنده باد همبستگی بین المللی!
هشتم ماه آگوست ۲۰۲۰

جوانان سوسیالیست اتریش
جوانان سوسیالیست وین
جوانان کمونیست اتریش
اتحادیه دانشجویان کمونیست
اتحادیه دانشجویان سوسیالیست اتریش
اتحادیه کارگران سوسیال دمکرات علیه سیاست وضعیت فوق‌العاده
آکسیون دانش‌آموزان منتقد اتریش
اتحادیه کمونیستی کارگران-بین الملل
حزب کار
انجمن اجتماع و سیاست-برای گفتمان در باره انسان‌ها
کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران–وین

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.