حساب های بانکی برخی از کارگران هفت تپه را بسته اند

سیاست محاصره و سرکوب کارگران هفت تپه را متحدا در هم بشکنیم ….

7tapeh-57-9

حساب های بانکی برخی از کارگران هفت تپه را بسته اند

هم راه کارگران:

در پنجاه و هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، همبستگی ها و اعلام حمایت های بین المللی و داخلی و اعتراضات همگرا در لایه های مختلف مزد و حقوق بگیران به شکل امیدبخشی افزایش یافته است. هفته گذشته که اعتصاب و اعتراض گسترده در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و حرکت اعتراضی کارگران هپکو دستگاه سرکوب را دچار وحشت هم زمانی گسترده تر اعتراضات و حرکت شتابان به سمت سراسری شدن آن کرد، ناگهان نمایندگان مجلس و آخوندهای نماینده «آقا» با هدف به نیش کشیدن هفت تپه و بلعیده شدن آن توسط سپاه و نیروهای امنیتی وارد میدان شدند.  این حضور به معنای شکست سیاست سرکوبِ درآمیخته با ارعاب و محاصره خبری و غیر خبری اعتراض کارگران هفت تپه بود. نمایندگان مجلس در دیدار با نمایندگان کارگران، مشتی وعده های نسیه دادند و تیر فرستادگان «آقا» و کارچاق کن های مافیای سپاه برای بلعیدن هفت تپه به سنگ خورد. در متن همان وعده های مجلس هم صراحت داده شده بود که خواست کارگران در لغو خصوصی سازی تایید نخواهد شد. اگر چه بازی وعده های پیگیری مجلس هنوز یکی دو برگ دیگر برای سوخت کامل دارد، اما گزارش های هفت تپه نشان می دهد که با ناکامی نیروهای امنیتی و ولایی در پراکنده کردن کارگران به «زبان خوش!» و با فریب و وعده های نسیه، سیاست محاصره کارگران و گرسنگی دادن به آنها در کنار ادامه ارعاب و برخوردهای امنیتی (که حتی حذف هم نشده بود!!)  دوباره شدیدتر برقرار شده است. یکی از فعالین کارگری شوش گفته: «بانک ملی شهرستان شوش و هفت ‌تپه، حساب برخی از کارگران را مسدود کرده و این در حالی است که ما طی ۵ماه گذشته، هیچ حقوقی دریافت نکرده‌ایم. آقایان باید کارگران هفت تپه و وضعیت آن‌ها را مورد توجه قرار داده و دست کم تا زمان دریافت حقوق، مراعات شرایط آن‌ها را داشته باشند.»

در حقیقت برخلاف وعده های خود نه تنها تاکنون حقوق معوقه کارگران را نداده اند که حساب برخی از کارگران را هم مسدود کرده اند. همین رویکرد حاکمیت و نیروهای امنیتی به روشنی اصلی ترین محورهای عاجل ترین اقدامات مرتبط با مبارزه کارگران هفت تپه را روشن می کند: سیاست گرسنگی دادن به کارگران و پراکندن بذر یاس و ناامیدی در میان خانوارهای کارگری را با ابتکاری ترین روش ها و سازماندهی گسترده ترین حمایت های مالی در سراسر ایران ودر سطح جهانی با بهره گیری هر چه گسترده تر و امن تر از شبکه های اجتماعی و وسعت دادن به دامنه ارتباطات ضروری در این راستا در هم بشکنیم.

اعتراضات همگرا را همزمان، همصدا و زنجیره ای تر کنیم! معلمان حق التدریسی که دیروز و پرستاران که امروز در هفت استان برای مطالباتی به جوهر همسرشت با کارگران هفت تپه دست به تجمع زده اند، راه اعتراضات همگرا و همزمان و اهمیت سازماندهی شبکه ای این اعتراضات را نشان می دهد. همین الگو را می توانیم عمومی تر کنیم و به کار بگیریم.

به جلب حمایت های اتحادیه های کارگری و نیروهای بشر دوست و عدالتخواه در سطح بین المللی شتاب دهیم تا هم در ارتقای روحیه مبارزاتی کارگرانی که حدود دوماه با پیگیری برای مطالبات خود جنگیده اند موثر باشد و هم از دامنه ارعاب و سرکوب نیروهای حاکمیت بکاهد.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.