حضور حمایتی تشکلات بازنشستگان فرهنگیان و تامین اجتماعی در تجمع امروز کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه

———————————————–

4863

حضور حمایتی  تشکلات بازنشستگان فرهنگیان و تامین اجتماعی در تجمع امروز کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه

در پنجاه و ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، فعالینی از تشکلات بازنشستگان فرهنگیان و تامین اجتماعی به نشانه همبستگی و حمایت از کارگران هفت تپه در تجمع کارگران هفت تپه حاضر شدند و با در دست داشتن بنری اعلام حمایت خود از کارگران هفت تپه را اعلام کردند. درود بر این عزیزان که از نقاط دیگر کشور به فکر کارگران هفت تپه هستند و با حضور در شهر شوش اعلام حمایت خود را اعلام میکنند.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.