کارگران هپکو امروز هم دست به تجمع اعتراضی زدند

این کارگران با ابراز نگرانی در مورد آینده از دولت درخواست دارند به وضعیت بغرنج هپکو مسئولانه ورود کرده و تولید را مجدداً در این کارخانه احیا کند. ….

——————————————–

4862

کارگران هپکو  امروز هم دست به تجمع اعتراضی زدند

کارگران هپکو در هفتمین روز اعتراض متوالی خود به بلاتکلیفی می‌گویند: تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی که اکنون یک سال است در شرکت مستقر شده، نتواسته شرکت را به بهروه‌وری و رونق برساند و همچنان تولید در این کارخانه صنعتی قدیمی متوقف است.
این کارگران با ابراز نگرانی در مورد آینده از دولت درخواست دارند به وضعیت بغرنج هپکو مسئولانه ورود کرده و تولید را مجدداً در این کارخانه احیا کند.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.