عکس: کودکان مصطفی صالحی، از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در کنار تصویر یادبود پدرشان

مصطفی صالحی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در شهر کهریزسنگ در استان اصفهان روز چهارشنبه ۱۵ مرداد در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. ….

—————————————————-

4860

کودکان مصطفی صالحی، از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در کنار تصویر یادبود پدرشان

مصطفی صالحی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در شهر کهریزسنگ در استان اصفهان روز چهارشنبه ۱۵ مرداد در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.