پنجاه و پنجمین روز اعتصاب، امروز شنبه- ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد. ….

—————————————————

7tapeh-55-1

پنجاه و پنجمین روز اعتصاب، امروز  شنبه-  ۱۸  مرداد ۱۳۹۹

پنجاه و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است: پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه

  • بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
  • بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
  • خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
  • بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
  • پایان کار مدیران بازنشسته
—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.