اتحاد بازنشستگان: از کارگران هفت‌تپه حمایت می‌کنیم!

آینده‌ی روشن فرزندان ما به پیروزی کارگران و اتحاد زحمتکشان، در جدال سختی گره خورده است که در برابر همه‌ی ما در حال گسترش است. ….

———————————————————-

hafttapeh-54-1

از کارگران هفت‌تپه حمایت می‌کنیم!

کارگران هفت تپه پنجاه و سه روز است که در گرمای شدید هوا، در اوج کشتار کرونا و با وجود چهار ماه دستمزد معوقه و فشار فقر و گرسنگی بر خانواده‌ها دست به اعتراض می‌زنند. این کارگران سنت درخشانی را در جنبش مزد، حقوق و مستمری بگیران کشور پایه‌گذاری کرده‌اند که بی‌نهایت مهم و الهام بخش است و آن پیگیری و استمرار مطالبه‌گری است.

نه احضار و تهدید و زندان و بگیر و ببند، نه برقراری رژیم گرسنگی برای از پا انداختن کارگران از طریق بی‌توجهی به مطالبات‌شان، نه دشواری‌های شکل گیری اجتماعات اعتراضی حمایتی در شرایط کرونایی، هیچ یک خللی در اراده‌ی استوار کارگران هفت‌تپه در پیگیری حق خواهی‌شان پدید نیآورد و در شرایطی سخت و دشوار چنان استوار ماندند که اکنون در همه جا اعتراضات کارگری سر برآورده است.

کارگران هپکو و کارگران بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی در چهار استان کشور به اعتراض برخاسته‌اند. صدای حمایت از کارگران هفت‌تپه از میان کسبه‌ی شوش فراتر رفته است، و در شهرهای مختلف، کسبه با این کارگران اعلام حمایت و همبستگی می‌کنند، حامیان جنبش کارگری برای جلب حمایت و همبستگی گسترده‌تر با کارگران هفت‌تپه آستین‌ها را بالا زده‌اند، سیاست سکوت و بی‌اعتنایی درآمیخته با تهدید و ارعاب دولت و قوه‌ی قضایی علیه کارگران عملا شکست خورده و مجلس ناچار شده است با نمایندگان این کارگران دیدار کند و وعده‌هایی برای پرداخت معوقات مزدی و تمدید حق بیمه و سایر مطالبات‌شان بدهد.

در کشوری که بیش از دو دهه اسیر بازی های جناح‌های قدرت بوده و مطالبه‌گری را استغاثه از آستان قدرت تفسیر می‌کرده‌اند، هفت‌تپه نمایش قدرت اراده‌ی متحد کارگری و پیگیری مستقل مطالباتی است؛ قدرتی که اتحاد گسترده‌تر کنشگرانش، برآمد آن در صحنه‌ی مبارزات طبقاتی، پیوند عمیق و استوارش با همه‌ی ستمدیدگان همه‌ی عرصه‌های مبارزه علیه همه‌ی اشکال ستمگری، خاصه علیه اعدام و سایر شکل‌های قتل عام سازمان یافته‌ی حاکمیتی، به معنای گشودن یگانه چشم‌انداز واقعی برای پایان رنج‌ها و مصیبت‌های چهار دهه‌ی اخیر است.

امید واقعی از درون رنج و شکنج زحمتکشان هفت‌تپه، از فریاد شدن صدای محرومیت کارگران نفت، گاز و پتروشیمی، و عروج مطالبه‌گرانه‌ی بازنشسته، معلم و پرستاری جوانه می‌زند که از حق حیات محرومان با مایه گذاشتن از جان در برابر ویروس مرگبار کرونا حمایت می‌کند. ما همه با هم هستیم و با هم می‌توانیم سرنوشت خود را روشن و پرامید کنیم.

ما بازنشستگان که همچون کارگران، معلمان، پرستاران و همه‌ی زحمتکشان دیگر به تهیدستی محکوم شده‌ایم و از مستمری ناچیز، بیمه‌ی ناکارا، انبوه تبعیض‌ها و نیرنگ‌ها و توطئه‌های اصحاب قدرت نسبت به مطالبات خود رنج برده‌ایم، با همه‌ی توان از مبارزات کارگران هفت‌تپه حمایت می‌کنیم.

آینده‌ی روشن فرزندان ما به پیروزی کارگران و اتحاد زحمتکشان، در جدال سختی گره خورده است که در برابر همه‌ی ما در حال گسترش است.

۹۹/۵/۱۶
اتحاد بازنشستگان

https://t.me/etehad_Bazn

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.