دولت هفته آینده در مورد هفت تپه تصمیم‌گیری می‌کند

دوشنبه هفته آینده در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور موضوع مجتمع هفت تپه با قید فوریت بررسی و قطعاً دوشنبه آتی در این باره تصمیم گیری خواهد شد. ….

—————————————————-

7tapeh-31

دولت هفته آینده در مورد هفت تپه تصمیم‌گیری می‌کند

صالحی، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: جلسه بررسی مشکلات کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه بعد از ظهر دیروز در نشستی به ریاست “علی نیکزاد”، نایب رئیس مجلس و با حضور ۱۰ تن از نمایندگان کارگران مجتمع هفت تپه و همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی، تعدادی از نمایندگان و مسئولین دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان کارگران هفت تپه؛ لغو خصوصی سازی این مجتمع و جلوگیری از اقدامات مشابه در آینده، لزوم نظارت دقیق دستگاه‌های متولی بر روند خصوصی سازی، بازگشت به کار کارگران اخراجی، پرداخت حقوق معوقه و همچنین تمدید بیمه تأمین اجتماعی کارگران این مجتمع را از جمله خواسته‌های اصلی کارگران معترض عنوان کردند.

دوشنبه هفته آینده در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور موضوع مجتمع هفت تپه با قید فوریت بررسی و قطعاً دوشنبه آتی در این باره تصمیم گیری خواهد شد.
استاندار خوزستان وظیفه دارد مدیریت زمان کشت را بر عهده گیرد و آقای کتب عمیر (نماینده مردم شوش) نیز موظف است تا هفته آتی با تهیه لیست کارگران، دفترچه تأمین اجتماعی آنها را تا پایان سال تمدید کند.

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.