پنجاه و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه به روایت تصویر

تا خلع ید دزدان بخش خصوصی و اختلاسگران از هفت تپه به اعتراض و اعتصاب ادامه میدهیم ….

———————————————————

پنج شنبه- ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
پنجاه و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

hafttapeh-54-1

hafttapeh-54-2

hafttapeh-54-3

hafttapeh-54-4

hafttapeh-54-5

hafttapeh-54-6

hafttapeh-54-7

—————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.