نتایج جلسه نمایندگان کارگران هفت تپه با نمایندگان مجلس اعلام شد

امروز چهارشنبه هیئتی از کارگران هفت تپه با گروهی از نمایندگان مجلس گفتگو کردند. ….

——————————————————

4813

نتایج جلسه نمایندگان کارگران هفت تپه با نمایندگان مجلس اعلام شد

اردوی کار:
امروز چهارشنبه هیئتی از کارگران هفت تپه با گروهی از نمایندگان مجلس گفتگو کردند. سید نظام موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس در مورد توافقات این جلسه گفته: «مقرر شد؛ علاوه‌بر تمدید دفترچه بیمه کارگران و پرداخت حق بیمه آن‌ها، حقوق معوقه‌شان نیز با اختصاص منابعی پرداخت شود.»
«اگرچه مقررشد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغی را برای پرداخت معوقات کارگران در نظر بگیرند اما منابع پایدار باید پس از تجدیدنظر در واگذاری از طریق خود شرکت تامین شود.»
«سوءمدیریت و فقدان اهلیت مدیران فعلی شرکت هفت‌تپه محرز شد، ضمن آنکه دیوان محاسبات به عملکرد مدیران این شرکت ورود کرده و نحوه واگذاری آن مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته»
«چگونگی لغو واگذاری این شرکت به دلیل عدم اهلیت مدیران و واگذاری مجدد آن به جای دیگر نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق است.»
«انجام کشت به موقع به عنوان دیگر دغدغه کارگران به استاندار خوزستان محول شد. همچنین مقرر شد؛ کارگرانی که به ناحق اخراج شده‌اند به کار بازگشته وفعالیت خود را آغاز کنند.»

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.