تصمیم کارگران پا بر جاست!

اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای در چهارمین روز خود سه شنبه ١۴ مرداد، همچنان با قدرت پیش می رود و تعداد مراکزی که به این اعتصاب می پیوندند هر روز بیشتر می شود ….

—————————————————-

2871

تصمیم کارگران پا بر جاست!

اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای در چهارمین روز خود سه شنبه ١۴ مرداد، همچنان با قدرت پیش می رود و تعداد مراکزی که به این اعتصاب می پیوندند هر روز بیشتر می شود. شرکت پترو پالایش کنگان که پیش قدم برای این اعتراض سراسری بود با ٨٠٠ کارگر همچنان محکم ایستاده است و این شرکت تعطیل مطلق گردیده است. شرکت ارتو پارت پیمانکاری باقری، پالایشگاه اصفهان، فاز ۱۴ پیمانکاری مطوری، نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا بویلر مشهد، نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز هم جوشکارها وهم فیترها، گروه پیمانکاری آریا نگین خوزستان NGL پالایشگاه جفیر در اهواز، فاز ١٣ تمبک، فولاد سنگان پیمانکاری قیصری شرکت فولاد کوشان، پتروشیمی سبلان، نیروگاه برق رودشور تهران، فاز ۱۴ پارس جنوبی با اراده کارگران تعطیل شد!

بیشتر کارگران عزم سفر به خانه داشته و بخشی هم در خوابگاهها به امید پیروزی نشسته اند. کارگران برای تصویب لیست قیمت دستمزدی که اعلام کرده اند همچنان مصمم هستند و با اینکه به طور مثال پیمانکاری مطوری پیشنهاد دستمزد ٨ میلیونی برای فیتر داد اما کارگران یکپارچه اعلام کردند:« زیر ۹ قبول نمی کنیم همراه با عیدی سنوات و مزایا»

اما خبر خوش
اولین پیروزی کمپین بدست آمد و اولین کارفرما با تمام خواسته های کمپین موافقت نمود:

در نیروگاه ایرانشهر ، امروز کارگران بعد از دو روز اعتصاب قصد ترک کارگاه را داشتند که کارفرما اعلام کرد با تمام خواسته های انها موافقت نموده و تمام حقوق ها را طبق کمپین قبول دارد. جوشکاران فردا با پایه ۱۲ میلیون قرارداد امضا خواهند کرد و بقیه شغلها هم طبق لیست اعلامی کمپین قرارداد خواهند نوشت.

2872
١۴ مرداد اعتصاب در نیروگاه سیکل ترکیبی مشهد مپنا بویلر

—————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.