۱۰ درصد معتادان ایران زن هستند

سرعت تخریب و وابستگی به مواد مخدر در زنان بیش از مردان است. ….

———————————————————–

4795

۱۰ درصد معتادان ایران زن هستند

جمعه‌پور، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرد  ۱۰ درصد از جمعیت معتادان به مواد مخدر در ایران را زنان تشکیل می‌دهند و سرعت تخریب و وابستگی به مواد مخدر در زنان بیش از مردان است.

جمعه‌پور، روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد، به ایرنا گفت: «کارتن‌خوابی، بی‌خانمانی، استرس‌ها و اضطراب‌های زیادی به زنان معتاد وارد می کند و آنان را دچار ضعف می‌کند. بنابراین سرعت پیشروی اعتیاد و تخریب اعتیاد بر اساس منابع علمی در زنان بیشتر از مردان است.» او ادامه داد: «یکی از دشواری‌ها و چالش‌های زنان معتاد باردار این است که جنین متولد شده وابسته به مواد است و باید تحت نظر متخصصان این وابستگی نوزاد بازگیری و درمان شود.»
به گفته مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مناطق قرمز شیوع ویروس کرونا، هنوز مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد بازگشایی نشده است. او گفت بر اساس شواهد علمی، معتادان به دلیل کاهش سطح ایمنی بدن و نداشتن بهداشت لازم، تغذیه نامناسب، عدم رعایت فاصله‌گذاری و استفاده از وسایل مشترک، در مقابل ویروس کرونا آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به سایر افراد دارند.

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.