کارگران در سومین روز تجمع: «هپکو» اسباب معامله و رد دیون دولت شده است

حدود ۳۰۰ نفر از کارگران شرکت هپکو در سومین روز از اعتراضات صنفی خود، امروز (دوشنبه/۱۳ مرداد) در محوطه شرکت و زیرپل شهید بختیاری تجمع کردند. …. (دنباله…)

بیانیه تشکل‌ها و گروه‌های کارگری، دانشجویی، بازنشستگان و فعالین لغو کار کودکان، در رابطه با آغاز اعتصابات گسترده و همزمان کارگری

کارگران مراکز یاد شده، روز شنبه ۱۱ مرداد مسیری که سالهاست کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان هموار کرده اند را وارد مرحله ای جدید و پرتوان کرده است. در نتیجه در این شرایط ضروری ست که کارگران همه مراکز تولیدی و خدماتی به اعتصابات عمومی و سراسری بپیوندند. …. (دنباله…)

اعدام قریب الوقوع یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶

مصطفی صالحی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه۹۶ جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. …. (دنباله…)

زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان): جنبش زنان متحد جنبش کارگری

در چنین شرایطی زنان نیز به عنوان نیمی از نیروی کار که تبعیض و خشونت این ساختار را با همه وجود خود حس می‌کنند، آگاهانه و مسئولانه در کنار کارگران و سایر مزدبگیران  قرار گرفته و از اعتصاب و اعتراض آن‌ها حمایت می‌کنند، ‌چرا که رهایی جامعه بدون همراهی و همکاری تمامی جنبش‌های مترقی و مردمی امکان‌پذیر نیست. …. (دنباله…)

باریش نصیریان: توطئه ساخت آلترناتیو حکومتی و آلترناتیو حکومتهای شورایی

به باور من در طی قرنهای متمادی و خصوصا تاریخ معاصر؛ مردمان سرزمینمان هیچگاه نقشی در تغییر و یا تعویض حاکمیتهای سیاسی نداشته و ندارند. جهل عمومی گشته با اجرای ستمهای ملی و جنسیتی و طبقاتی و مذهبی و ایدئولوژیک توسط حاکمیتهای کارگذار دلیل اصلی این فاجعه است. مذهب بعنوان ابزار سرکوب گری حاکمان همچنان قاتل شعور و شرافت و انسان بوده و هست. در طی این نوشته تلاش شده با بررسی رویدادهای اخیر مثالهای واضح تاریخی در بیان اجرای توطئه آمیز دستگاه فکر راهبر نظامهای کارگزار بیان گردد. …. (دنباله…)

فرّخ حیدری: قتل عام ۶۷ در اصفهان: رازها، مزارها، نام ها

مجموعه اسامی و اسناد و تصاویری که در این گزارش پژوهشی تا کنون ارائه شده در واقع در برگیرنده آن تعداد از یاران و عزیزانی است که در روند ارتکاب جنایت قتل عام زندانیان سیاسی در اصفهان، بهر تقدیر پس از مرگ در گورستان باغ رضوان اصفهان آرمیدند و این فقط نیمی از خیل شهدای «کاروان ۶۷» اصفهان را شامل میشود. البته میدانیم که بخش دیگری از آن یاران زندان اصفهان، پس از عبور سرفرازانه از دروازه های مرگ، سهمیه گورستانهای نجف آباد و همایونشهر و کاشان و شهرکرد … شدند. …. (دنباله…)

فراخوان به مدافعان کارگری در سراسر جهان: رفقا؛ در هر کجای جهان و به هر زبانی، صدای کارگران هفت‌تپه و طبقه‌ی کارگر ایران باشید.

رفقا؛ در هر کجای جهان و به هر زبانی، صدای کارگران هفت‌تپه و طبقه‌ی کارگر ایران باشید.
این متن در حمایت از کارگران هفت تپه و فراخوان عمومی به همه برای حمایت از اعتصاب کارگران هفت تپه است. …. (دنباله…)

لیست شرکت‌هایی که تاکنون کارگرانشان به اعتصابات سراسری پیوسته‌اند

(دنباله…)

روزبه بوالهری: چند ویژگی دور تازه اعتصاب‌های کارگران نفت و پتروشیمی

کارگران پالایشگاه‌های آبادان، پارسیان و قشم همراه با کارگران شرکت پتروشیمی لامرد و کارگران دست‌کم دو فاز پارس جنوبی روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب و تجمع کردند. …. (دنباله…)

پنجاه و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

روز  سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه پنجاه و یکمین روز خود را پشت سر گذاشت. …. (دنباله…)

۱۰ درصد معتادان ایران زن هستند

سرعت تخریب و وابستگی به مواد مخدر در زنان بیش از مردان است. …. (دنباله…)

گزارش اسماعیل عبدی و امیر سالار داودی از زندان اوین

آنچه در پی می‌آید صرفاً گزارشی از فرآیند طی شده است و بی‌تردید حاوی قضاوت و نتیجه گیری خاصی نمی‌باشد و پرواضح است که مخاطبان ممکن است قضاوت ها و نتیجه گیری های متفاوتی داشته باشند. و اما بعد…. (دنباله…)

ادامه اعتراضات کارگران هپکو اراک

کارگران هپکو اراک که حدود ۳۰۰ نفر می باشند خواستار پرداخت ۲ ماه حقوق و تامین امنیت شغلی خود می باشند …. (دنباله…)