اعتصاب کارگران پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی گامی مهم در مسیر سراسری شدن اعتراضات کارگری است

ادامه اعتصاب می تواند به اختلال در صادرات پتروشیمی و گاز و کمبودهای بحران زا در رفع نیازهای داخلی منجر شود. ….

————————————————-

اعتصاب کارگران پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی گامی مهم در مسیر سراسری شدن اعتراضات کارگری است

از روز شنبه موجی از اعتصاب در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در جنوب ایران بوقوع پیوسته است. اعتصاب در مراکز زیر گزارش شده است:

  • اعتصابات کارکنان پالایشگاه آبادان
  • اعتصاب کارگران و کارکنان پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد
  • اعتصاب کارکنان پالایشگاه نفت سنگین قشم
  • اعتصاب کارکنان پترو پالایش کنگان
  • اعتصاب کارکنان پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان

یکشنبه ۱۲ مرداد اعتصابات وارد دومین روز خود شد و خبر رسید که کارگران فاز ١۴ شرکت ای جی و جم ٢ هم به اعتصاب پیوستند. همزمان کارگران هفت تپه چهل و نهمین روز اعتصاب خود را پی گرفتند، اعتصاب کارگران هپکو وارد دومین روز خود شد؛ و تجمع معلمان حق التدریسی با شعار «نه به تبعیض و شکاف طبقاتی» در برابر مجلس برگزار شد. دوشنبه سیزدهم مرداد کارگران هفت تپه و هپکو اعتراضات خود را همچنان پیگیری کردند.

اعتراضات کارگران بخش نفت و گاز و پتروشیمی در ۴ استان کشور به صورت همزمان برگزار شد. این همزمانی نتیجه گسترش فزاینده نارضایتی از شرایط کار و ناچیز بودن دستمزدها و بویژه ناامیدی از چشم انداز بهبود وضعیت معیشتی کارگران این بخش ها و کمپین اعتراض به وضع موجود در یک ماهه اخیر است.

در واقع در کنار دستمزدهای معوقه عامل دیگری که بستر گسترش اعتراضات کارگری شده است شتابگیری روند بینوا سازی نیروی کار است. سرکوب مستمر مزدی، کاهش شدید ارزش پول و افزایش تورم، انفجار بیکاری و شرایط کشتار کرونایی حلقات چهارگانه ای هستند که در پیوند با هم فرایند بینواسازی اردوی کار کشور را شدت داده اند. می دانیم که در وضعیت رونق اقتصادی، دستمزدها، عموما به سمت میانگین نرخ بهره کشی متمایل است اما فروپاشی اقتصاد کشور اکنون میانگین نرخ بهرکشی از نیروی کار را به سطوح بسیار نازل رسانده و کف بگیران تهیدست شده، بخش هر چه بزرگ تری از اردوی مزدبگیران را تشکیل می دهند. ارتش انبوه بیکاران، لایه های متعدد مزدی براساس قراردادهای شدیدا برده دارانه، رقابت بیرحمانه برای نان و گسترش کار پیمانی بخش های هر چه وسیع تری از نیروی کار بهداشت و درمان، اموزش و پرورش، صنعت و معدن، خدمات شهری، حمل و نقل و- اکنون- نفت، گاز و پتروشیمی را به این نتیجه رسانده است که چاره ای جز اعتراض به شرایط جهنمی موجود ندارند.

از اینجاست که دوشنبه سیزده مرداد خبر از ادامه اعتصاب بر محور مطالباتی چون تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضاء، پرداخت دستمزدهای معوقه و افزایش سطح دستمزدها رسیده و تخمین زده شده است که حدود ده هزار کارگر در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی در این اعتراضات همزمان برای سومین روز متوالی شرکت کرده اند.

اعتراضات کارگران پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی گامی مهم در مسیر سراسری شدن اعتراضات کارگری و نیرومندتر شدن صدای اعتراض کارگران  و مزدبگیران است. ادامه اعتصاب می تواند به اختلال در صادرات پتروشیمی و گاز و کمبودهای بحران زا در رفع نیازهای داخلی منجر شود.

https://t.me/hamrahekargaran1

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.