تصاویری از پنجاهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

متحدانه دزدان بخش خصوصی و اختلاسگران را از هفت تپه بیرون میکنیم! ….

—————————————————————-

7tapeh-51

پنجاهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

متحدانه دزدان بخش خصوصی و اختلاسگران را از هفت تپه بیرون میکنیم!
دوشنبه- ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

کانال مستقل کارگران هفت تپه
https://t.me/kargarane7tape

7tapeh-51-2

7tapeh-51-4

7tapeh-51-3

7tapeh-51-5

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.