آیا اجازه میدهیم که هفت تپه توسط دانشجویان بسیجی و نتیجتا سپاه فتح شود؟!

همکاران عزیز! برای لغو کامل خصوصی سازی و جلوگیری از هرگونه خصوصی سازی دیگر باید هشیار باشیم. حضور دانشجویان بسیجی یعنی زمینه سازی برای ورود سپاه یعنی یک خصوصی سازی با توپ و تانک و هواپیما و یعنی کسی حق نفس کشیدن نخواهد داشت هم غارت میشویم و هم سرکوب در وضعیتی مانند حکومت نظامی کامل. ….

——————————————————–

7tapeh-38-2

آیا اجازه میدهیم که هفت تپه توسط دانشجویان بسیجی و نتیجتا سپاه فتح شود؟!

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم که در نتیجه یک سلسله اقدامات مستمر و به خصوص در یک سال اخیر، دانشجویان بسیجی توانسته اند با حضور در شئون مختلف مبارزاتی کارگران هفت تپه ( که برایشان دردسر امنیتی ندارد و حتی مورد تشویق قرار میگیرند و رسانه های مختلفی هم آنها را پشتیبانی میکند) و از طریق ارتباط گیری با بخشی از کارگران و همچنین در اختیار گذاشتن برخی امکانات برای کسب برخی نتایج و انجام برخی واسطه گری ها و اقداماتی برای رسانه ای شدن مقادیری از گفته های کارگران فعال و … موارد مشابه دیگری از این قبیل، به طور معناداری، در بسیاری از شئون مبارزاتی و اعتراضی کارگران هفت تپه حضور و نفوذ جدی پیدا کنند. دانشجویان بسیجی اکنون، تقریبا در  همه جا حضور معنادار و پر رنگی دارند. آنها مثل سایه در کنار خیلی از اتفاقات و برخی افراد و در هفت تپه حاضرند.

دانشجویان بسیجی در بسیاری از کارها و در بزنگاه ها و جاهای مهم به سرعت حاضر میشوند. البته این اتفاق، الزاما بدون اطلاع برخی از کارگران نیست. کارگرانی که حتی ممکن است الزاما موافق بسیج دانشجویی و …. نباشند اما زیاده جلب شیوه امکان گرایی و استفاده از امکانات مختلف و غیر کارگری شده اند و این کارگران، غالبا غیرعامدانه و در اثر کم تجربگی گهگاه باعث شده اند که به طور معناداری میدان اعتراضی در هفت تپه و در موادری خاص، به میزانی قابل توجه، به رنگ #بسیج و #سپاه درآورده شود.

بسیجی های دانشجو این روزها در خیلی از مسائل هفت تپه حضور دارند؛ برخی جلسات و برخی ارتباطات با مسئولین را ترتیب میدهند، فیلم های جلسات را میگیرند و منتشر میکنند، برخی فیلم های تجمعات را میگیرند، برنامه ایسنتاگرامی ترتیب میدهند، نامه اعتراض سرگشاده به ابتکار آنها تهیه میشود و تعدادی از کارگران فعال در هفت تپه هم امضا میزنند و … در واقع  روز به روز اوضاع در این زمینه دارد به طرزی جدی غلیظ تر میشود.

نویسندگان این متن که با این روند مخالف بوده اند و همیشه مخالف خود را هم از طرق مختلف و لازم بیان کرده اند بدینوسیله اعلام میکنند که بسیاری از نقاط حساس مبارزاتی هفت تپه اکنون و تقریبا خالی از دانشجویان بسیجی نیست. ما به عنوان سند، نظر همکاران را به این نشانه ی مهم جلب میکنیم که عجیب نیست که اولین گروه نماینده مجلس که وارد هفت تپه میشود افراد سپاهی هستند. چیزی که در ظاهر دیده نمیشد اما واقعیت دارد این است که بسیج دانشجویی به مدت یکسال با فعالیت مستمر خود، برای ورود سپاهی ها زمینه چینی کرده اند و بدین ترتیب و در عوض قدم به قدم امکان عملی حضور برای اشکال مختلف از طیف های افرادی با فکر منتقد و مستقل را از سر راهشان زدوده اند تا به جایش سپاه بتواند به راحتی وارد هفت تپه شود.می بنیم که اینها نهایتا نقشه شوم واگذاری هفت تپه به ( قول این سه نماینده که بعد از بازدیدشان اعام عمومی کردند به) نهادهای نیمه دولت- نیمه خصوصی ( و سپاه ) را دارند. نمایندگاه مجلسی-سپاهی هم در این مرحله مشغول تبلیغ و معرفی نقشه شان هستند و قطعا چنانچه زمینه را مساعد ببیند  به زودی وارد فاز اجرایی هم خواهند شد.

متن حاضر در جاهایی درمورد حضور و اثر این جماعت ( بسیج دانشجویی)، ماجرا را به صورت مطلق روایت نکرده است زیرا که هنوز این اشغال بسیج دانشجویی-مجلسی-سپاهی، کامل نشده است و جای زیادی هنوز برای امیدواری باقی است اگر هشیاری به خرج دهیم. یعنی که باید کاری کرد که حضور اینها عمیق تر و دائمی تر از این نشود. باید کاری کرد، قبل از اینکه از این دیرتر شود. به همین منظور و برای تشریح این اتفاق ناخجسته، موضوع را در دو سطح بررسی میکنیم. نخست اینکه حضور دانشجوی بسیجی و سپاهی در میان بدنه ی کارگری در هفت تپه چه جایگاهی دارد و با چه چه واکنشی مواجه شده است و دوم اینکه تعداد معینی از فعالین در این مورد چه رویکردی داشته اند.

به باور ما مسببب اصلی چراغ سبز نشان دادن ها به بسیج دانشجویی و برخی نیروهای دیگر که مستقیما پشتشان به این یا آن جناح حاکمیت گرم است، نوع تفکر، رویکرد و مواجهه اکثریت کارگران هفت تپه به این موضوع است. بسیاری از کارگران اظهار میدارند که فارغ از اینکه بسیج دانشجویی یا فلان نهاد وابسته به بهمان جناح حاکمیت چه خط و مشی و گذشته و تفکر و برنامه ای دارد، همین که فعلا قبول میکند به ما فضای رسانه ای برای شنیده شدن صدایمان بدهد و یا با ما در پیگیری از مطالباتمان همراهی میکند باید از آن بهره برد. استدلال غالب نزد همکاران این است که پذیرش امکان همراهی توسط جریاناتی مثل بسیج دانشجویی به این علت است که ما رسانه ای نداریم که بتوانیم مطالباتمان را به طور عمومی و در صحن سیاسی-اقتصادی-اجتماعی جامعه مطرح کنیم و نیز برای اینکه بتوانیم از شکاف بین جریانات سیاسی درون حاکمیتی برای پیشبرد اهدافمان بهره بگیریم ناچاریم این جا و آنجا در موارد مختلف از یکی از این جناح ها و نیروی آنها استفاده کنیم. بخش بزرگ و مهم حقیقت و بدنه اصلی کوه یخ دقیقا همین شیوه و رویکرد موجود در میان اکثریت کارگران است. نوک کوه یخ هم آنچیزی است که در رفتار و رویکرد برخی فعالان کارگری هفت تپه قابل مشاهده است. و البته رویکرد این تعداد معدود از فعالین دقیقا نتیجه همان رویکرد جاری نزد اکثریت کارگران و برآمده از دل همان واقعیت است.

ما نمیتوانیم یکسره حکم به ابطال این استدلال همکاران بدهیم .اولا که فقط میتوانیم نظر خودمان را بگوییم و نمیتوانیم به جای همه اظهار نظر کنیم یا دستور صادر کنیم. فکر ما این است که هدف وسیله را توجیه نمیکند. زیرا حداقل میتوان دید که همین وسیله – یعنی مثلا استفاده از امکانات بسیج دانشجویی برای نیل به برخی از اهداف- آنقدر بدون هشیاری لازم و آنقدر زیاد اتفاق افتاده است که در مواردی دارد تبدیل به تاکتیک و رویکرد غالب میشود.. اگر استدلال این همکاران صحیح بود که بدون آغشته شدن به ماهیتی که بسیج دانشجویی دارد میتوان از آن – مثلا- برای لغو خصوصی سازی استفاده کرد پس چرا همین بسیج دانشجویی زمینه ساز حضور یک بخش خصوصی بزگتر و خطرناک تر( سپاه ) در هفت تپه شده است؟ سپاهی که فارغ از بعد نظامی-امنیتی اش یکی از بزگترین بخش های خصوصی در حوزه اقتصادی هم هست و اگر اسد بیگ چاه صد متری بود و ما در آن افتاده و روزگارمان تیره و تار شده است با افتادن در چاه هزار متری سپاه تا ابد هم توان بیرون آمدن از آن را نخواهیم داشت. ما داریم با هزینه زیاد در مبارزه وو با مشقت اما نهایتا از چاه صدمتری اسدبیگ-رستمی بیرون م آییم اما بیرون امدن از چاه هزار متری سپاه ده ها برابر هزینه و مرارت خواهد داشت و اصلا چرا باید در همچین چاهی بیافتیم؟ در صورت آمدن سپاه، هم غارت خواهیم شد و هم سرکوب. اگر بسیج دانشجویی به واقع برای کمک به کارگران هفت تپه آمده است پس چطور است که دارد برای هفت تپه یک بخش خصوصی بزگتر و سرکوب تر و خطرناک تر هدیه می آورد؟

پس واقعیت از این دو حالت خارج نیست: استتفاده از امکانات بسیج دانشجویی یا خیلی زیاد بوده که آنها را به یکی از بازیگران اصلی میدان بدل کرده که آن هم منجر به بدبختی بزگتر از اسدبیگی-رستمی ( یعنی مالکیت سپاه بر هفت تپه ) خواهد شد و یا اینکه اساسا امکان ندارد حتی کم ترین استفاده ای از آنها کرد بدون اینکه به این عاقبت بدتر – یعنی سپاهی شدن هفت تپه – دچار نشویم. یعنی یا زیاده به آنها میدان داده شده و یا اساسا میدان دادن به آنها اشتباه است. اینکه کدام یک از موارد درست است را به همکاران و فعالان کارگری واگذار میکنیم تا به آنچه در این یک سال گذشته فکر کنند و خود پاسخ دهند که در کجای کار اشتباه شده است.

نمایندگان مجلس که همگی وابسته سپاه بودند بعد از سفرشان به هفت تپه با تاکید بر اینکه اسدبیگی- رستمی باید خلع ید شوند بلافاصله در کنار دولتی شدن شرکت یک گزینه دیگر هم طرح کردند: نیمه دولتی-نیمه خصوصی شدن شرکت هفت تپه. میگویند اسدبیگی- رستمی بخش خصوصی خوب نبودند و اهلیت اداره و مالکیت نداشتند و لابد به این نتیجه میرسند که باید یک خصوصی سازی که خوب باشد و اهلیت دار باشد بر سر ما سوار کنند. ما به تمام همکاران میگوییم که خصوصی سازی خوب و بد نداریم. بحث اهلیت داشتن و یا اهلیت نداشتن در خصوصی سازی یک کلاهبرداری و شیادی کامل است. میخواهند وقتی از این یکی خسته شدیم بگویند این یکی اهلیت نداشت و لابد حالا یک شکل جدید و اهلیت دارش را نصب میکنیم تا رستگار شوید! اما هیچ رستگاری ای در کار نیست؛ با این نوع جدید هم چند سالی بدبختمان میکنند و دوباره میگویند اشتباه شد باید یک اهلیت دار دیگر را بیاریم. و این یعنی ادامه خصوصی سازی و ادامه مصیبت. ما با هر گونه خصوصی سازی مخالفیم چه به شکل الانش چه به شکل نیمه خصوصی-نیمه دولتی. چه سپاه چه تامین اجتماعی. به قول همکاران ما میگیم خر نمیخوایم پالون خر عوض میشه!

ما ضمن تاکید بر اینکه مسولیت اصلی نقش دادن به دانشجویان بسیجی بر گردن تمام همکاران عزیز است و نه تعداد معین و اصولا از آن به عنوان بدنه کوه یخ یاد کردیم میخواهیم سخنی هم با عزیزان فعالین کارگری هفت تپه داشته باشیم. نه فقط به این خاطر که به عنوان نوک کوه یخ عملکرد و رویکردشان در معرض دید است و ممکن است برخی مسئولیت ها- به اشتباه – به گردن آنها گذاشته شود؛ بلکه به این خاطر که آنها مضافا میتوانند با سیاست ها و رویکردهایی که اتخاد میکنند بر اندیشه و رویکرد بدنه کارگری تاثیر گذار باشند و در این زمینه مسئولیتی سنگین و خطیر دارند.

ما به زحمات و آزارهایی که تمام نمایندگان کارگری و فعالان مستقل کارگری درهفت تپه متحمل شده اند به خوبی آگاهیم و سپاسگزار آنها هم هستیم و مسئولیت حضور دانشجویان بسیجی را متوجه کلیت مجموعه فعالان کارگری نمیکنیم. حتی نه مجموعه فعالین بلکه حتی چند تن معدود از این عزیزان که از این رویکرد امکان گرایانه و استفاده از بسیج دانشجویی برای پیشبرد برخی اهداف بیش از بقیه فعالین توسط آنها اتخاد شده است هم افرادی هستند که متحمل آزار و اذیت بسیار شده اند و برای دفاع از مطالبات هفت تپه همیشه با حسن نیست تلاش کرده اند. اما میخواهیم به همین تعداد معدود از فعالان کارگری و عزیزان ما نکاتی را بگوییم.

ما این تعداد معدود از فعالان عزیر را به خوبی میشناسیم و میدانیم آنها نیز به زعم خود برای منافع هفت تپه است که به نحوی و به درجاتی حتی اگر کم- و میدانیم که بر خلاف میل باطنی خود- در برخی موارد زمینه ساز حضور دانشجویان بسیجی شده اند؛ نتیجتا میخواهیم بگوییم مشکل از نیت و انگیزه و یا طراحی و زمینه سازی آگاهانه توسط برخی فعالین کارگری در هفت تپه نیست که ما آنها را میشناسیم و میدانیم برای لغو خصوصی سازی از خود و منافع شخصی شان هم گذشته اند و متحمل هزینه و آزار هم شده اند؛ بلکه میتوانیم بگوییم این دسته از برخی فعالین عزیز، متاسفانه – و تا جایی که ما از آنها شناخت داریم در اثر یک خلا در تجربه معین در این زمینه ها-  دچار اشتباه در نحوه برخورد به مساله دانشجویان بسیجی شده اند و متوجه اثرات منفی حضور این دانشجویان بر همان هدف اصلی خود فعالین، یعنی لغو خصوصی سازی نیستند.

ما همان سوالاتی که در این زمینه رو به عموم همکاران طرح کردیم را رو به این عزیزان هم طرح میکنیم و میخواهیم که این تعداد معدود از همکاران عزیز، به آنها فکر کنند که: چه شد که اگر قرار بود از امکانات بسیج دانشجویی برای لغو خصوصی سازی استفاده شود اما نهایتا این دانشجویان زمینه ساز تبلیغ برای حضور یک خصوصی سازی خطرناک دیگر یعنی سپاه و مالکیت آن بر هفت تپه شده اند ؟

این چند تن معدود از عزیزان ما خوب است که مساله را بیشتر بشکافند و دقت کنند که حضور دانشجوی بسیجی تصادفی نیست! و تصادفی نیست که نهایتا تنها گروه جدی و بلند پایه که از تهران به هفت تپه می آید سپاهی هستند و اعلام میکند هفت تپه را میتوان یا به دولت داد یا به بخش های نیمه خصوصی-نیمه دولتی که منظورشان نهادهایی مانند سپاه است. تصادفی نیست حضور بسیج دانشجویی و زمینه چینی برای اینکه سپاه، مالکیت هفت تپه را تصاحب کند.
به این برخی عزیزان میگوییم : نیت خوب کافی نیست؛ هشیاری بیشتر و بیشتر و درس آموزی از تجارب تا کنونی هم لازم است. به نیت خوب شما و زحماتی که کشیده اید واقفیم اما در این زمینه، شما  که عزیزان ما هستید را دعوت به هشیاری بیشتر میکنیم. قبل از اینکه دیرتر شود باید کاری کرد.

ما بار دیگر تاکید میکنیم که مسئولیت کامل این اتفاقات که ما نسبت به آن هشدار میدهیم -یعنی میزان و درجه کنونی حضور بسیج دانشجویی- اصلا و به طور کامل متوجه این برخی عزیزان و تعداد معدود کارگر فعال نیست بلکه بی تفاوتی به عمق این اتفاق و یا رویکرد امکان گرایانه برای استفاده از برخی ظرفیت های حکومتی برای کسب نتیجه، یک رویکرد نسبتا عمومی و موجود نزد عموم همکاران است. وگرنه اگر حتی نیمی از کارگران به عنوان مثال با حضور بسیج دانشجویی اعلام مخالفت میکردند یا با آن مخالف بودند هیچ گاه یکی دو نفر نمیتوانستند به شکلی متفاوت از نظر و رویکرد اکثریت رفتار کنند و همزمان محبوب و معتمد اکثریت همکاران هم باشند و ضمنا در این مورد معین نه تنها نقدی از اکثریت همکاران به آنها نشده بلکه این رویکرد خاص آنها مورد تایید هم بوده است. این نقد ما در اصل به اکثریت همکاران ما در هفت تپه هست. به برخی از عزیزان فعال- که در دلسوز بودن آنها هیچ شکی نداریم- هم البته هست. در واقع دقیق تر این است که بگوییم مسئولیت این اتفاقات با همه ماست. باید هشیار باشیم.

همکاران عزیز! برای لغو کامل خصوصی سازی و جلوگیری از هرگونه خصوصی سازی دیگر باید هشیار باشیم. حضور دانشجویان بسیجی یعنی زمینه سازی برای ورود سپاه یعنی یک خصوصی سازی با توپ و تانک و هواپیما و یعنی کسی حق نفس کشیدن نخواهد داشت هم غارت میشویم و هم سرکوب در وضعیتی مانند حکومت نظامی کامل.

همکاران عزیز! بالا پایین پریدن ها و حضور دانشجویان بسیجی برای رضای کارگران نیست! برای به میدان آوردن روسای سپاهی خودشان است! هشیار باشیم. به نیروی اتحاد خودمان تکیه کنیم و همین تنها راه ماست. خصوصی سازی را لغو میکنیم و یا شرکت را کامل دولتی میکنیم و نظارت کامل کارگری بر آن اعمال میکنیم و یا شرکت را کاملا از آن خود میکنیم.

جمعی از کارگران هفت تپه، دوشنبه – ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپ
https://t.me/kargarane7tape

—————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.