اعتصاب به عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی رسید

روز یکشنبه با اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان شرکت پارس جنوبی شروع شد و سپس اعتصاب به عسلویه و فاز ١۴ شرکت ای جی هم رسید. ….

—————————————————-

4791

اعتصاب به عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی رسید

روز یکشنبه با اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان شرکت پارس جنوبی شروع شد و سپس اعتصاب به عسلویه و فاز ١۴ شرکت ای جی هم رسید.
زمان را غنیمت شماریم و به اعتصاب بپیوندیم.
جنبش ملی افزایش دستمزد را با گسترش اعتصاب ها و اتحاد مستحکم کارگران سازمان دهیم.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.