سخنرانی های مهرداد درویش پور در ماه آگوست درباره خشونت های ناموسی و الگوهای مردانگی

نقش مردان در جلوگیری از خشونت زنان با تمرکز بر خشونت های ناموسی. ….

———————————————————–

3428

سخنرانی های مهرداد درویش پوردر ماه آگوست درباره خشونت های ناموسی و الگوهای مردانگی

۱-  نقش مردان در جلوگیری از خشونت زنان با تمرکز بر خشونت های ناموسی.

زمان: سه شنبه چهار آگوست ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت اروپای مرکزی. برگزارکننده”  گروه کار زنان حزب چپ

آدرس ورود به برنامه:
https://www.instagram.com/zannan_hezb

————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.