چهل و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه درشوش  چهل و ‌هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت. ….

————————————————————-

7tapeh-48

چهل و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
امروز شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه درشوش  چهل و ‌هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت.
امروز بعد از گذشت بیش از سه ماه که دستمزد کارگران هنوز پرداخت نشده است،چهل و هشتمین  روز از اعتصاب را پشت سر گذاشتند.

کارگران هفت تپه امروز شاهد حضور نماینده شهر و دو عضوکمیسیون اصل نود در مجلس، در شوش مقابل فرمانداری بودند.

نتیجه حضور متعاقبان از همین طریق اعلام خواهد شد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به مطالبات کارگران می‌باشد.
تهدید، ارعاب و هرگونه پرونده سازی برای کارگران محکوم است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

https://t.me/syndica_7tape

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.